Φωτογραφία Μαρία Αγγελακοπούλου
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
από Μαρία Αγγελακοπούλου - Wednesday, 14 December 2011, 08:17 PM
 

Την τρέχουσα σχολική χρονιά έχω αναλάβει έκτη δημοτικού. Από τους 16 μαθητές μοι, οι 8 είναι αλλοδαποί. Ωστόσο, είναι παιδιά που βρίσκονται από των πρωτοπαιδική τους ηλικία στη χώρα μας, ως εκ τούτου έχουν αφομοιώσει σε μεγάλο βαθμό τα συντακτικά και ορθογραφικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας. Βέβαια, σε δραστηριότητες του μαθήματος της γλώσσας που ζητούνταν πληροφορίες σχετικά με άλλες χώρες του κόσμου, τα συγκεκριμένα παιδιά έφεραν πληροφορίες για τη χώρα προέλευσής τους. Ομοίως  , σε άλλες δραστηριότητες που θα αναφερόμουν μόνο στην Ελλάδα, κάνω μνεία και στις χώρες των μαθητών αυτών.

 
Φωτογραφία Γκούμα Ελένη
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
από Γκούμα Ελένη - Thursday, 15 December 2011, 04:32 PM
 

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της διαπολιτισμικότητας, της διαπολιτισμικής επκοινωνίας, αλλά και της διαπολιτισμικής προσέγγισης, με άλλα λόγια "την κατάργηση των διακρίσεων, την ισονομία, την αλληλοκατανόηση, την αλληλοαποδοή και την αλληλλεγγύη" και απευθύνεται τόσο στους πολιτισμικά διαφορετικούς πληθυσμούς όσο και τον εθνικό πολιτισμό της χώρας υποδοχής, συνιστούν τη διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Επομένως, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση δεν απευθύνεται μόνο στους μειονοτικούς και μετακινούμενους πληθυσμούς, αλλά στο σύνολο του πληθυσμού μιας χώρας. 

Φωτογραφία Κοραντζάνη Μαριλένα
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
από Κοραντζάνη Μαριλένα - Saturday, 17 December 2011, 09:29 PM
 

Με τη καινούργια χρονιά, σχεδιάσω να φτιάξουμε μέσα στην τάξη, στο μάθημα της Ιστορίας μια αφίσα-ημερολόγιο που να εμφανίζει τί έγινε και στις 5 διαφορετικές χώρες από τις οποίες έχουμε μαθητές τον Ιανουάριο πριν 5/10/20/40/100 χρόνια, γραμμένη από τους ίδιους στη γλώσσα τους και στα ελληνικά για να υπάρχει κι ένας κοινός κώδικας.