Φωτογραφία Μπλέτσου Θεοδώρα
Κατανόηση κειμένων
από Μπλέτσου Θεοδώρα - Tuesday, 13 December 2011, 07:26 PM
 

1. Κατά την άποψή μου, το κείμενο που θα δυσκόλευε περισσότερο τους μαθητές θα ήταν το κεφάλαιο από το βιβλίο της Ιστορίας. Το μάθημα δε συνοδεύεται από εικόνες απόλυτα συνδεδεμένες με τον τίτλο ("Τα σχολεία και οι Δάσκαλοι του Γένους"), που θα βοηθούσαν στην κατανόησή του και η κεντρική υποστηρικτική "εικόνα" είναι ένα κείμενο, το οποίο είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο, που περισσότερο θα τους δυσκόλευε παρά θα τους διευκόλυνε.

2. Στα βιντεάκια, που αναφέρονται στην κλιματική αλλαγή και τα ηφαίστεια στην Ελλάδα, το στοιχείο που θα δυσκόλευε τους μαθητές θα ήταν η γλώσσα, αφού η εικόνα και ο τρόπος που παρουσιάζονται τα θέματα είναι κατανοητά.

Στην πρόσκληση για το αποκριάτικο πάρτυ, οι σημαντικές πληροφορίες, όπως η ημερομηνία, το μέρος, η ώρα,η τιμή εισόδου και τα τηλέφωνα επικοινωνίας, με τον τρόπο που παρουσιάζονται στο κείμενο είναι σαφείς. Επίσης,η εικόνα είναι αρκετά υποστηρικτική. Το στοιχείο που ίσως δυσκόλευε τους μαθητές, θα ήταν οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Στη δεύτερη, χειρόγραφη πρόσκληση, απουσιάζει εντελώς η εικόνα, που θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατανόηση του κειμένου. Παρόλα αυτά, τα βασικά σημεία της πρόσκλησης είναι τονισμένα και υπογραμμισμένα.

 

 
Φωτογραφία Μαρία Αγγελακοπούλου
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Μαρία Αγγελακοπούλου - Wednesday, 14 December 2011, 09:56 PM
 

Κατά την άποψή μου, παρακολουθώντας την ταινία που αναφέρεται στην κλιματική αλλάγή, οι μαθητές θα δυσκολεύονταν από τους γλωσσικούς όρους που χρησιμοποιεί το κορίτσι. Αναφέρει , για παράδειγμα, τον όρο "αναδάσωση", τον οποίον αν και εξηγεί λεκτικά, ωστόσο η ταχύτητα στη ροή του λόγου της σε συνδυασμό με τη μειωμένη ικανότητα κατανόησης των μαθητών, θα δυσχαίραινε την αντίληψη της έννοιας από αυτούς. Βέβαια, η εικόνα, το χρώμα και η δυναμική του βίντεο με τις κινήσεις της πρωταγωνίστριας, σίγουρα βοηθούν στην κατανόηση του γενικού θέματος της παρουσίασης.

Αντίστοιχη είναι και η άποψή μου αναφορικά με το εκπαιδευτικό βίντεο για τα ηφαίστεια. Σαφώς, η εικόνα , η οποία επεξηγεί τα λόγια των μικρών πρωταγωνιστών, είναι μία εναλλακτική μορφή διδασκαλίας η οποία κεντρίζει το ενδιαφέρον τους και αυξάνει την αντιληπτική τους ικανότητα, καθώς αντιλαμβάνονται το γενικό θέμα. Όμως, η χρήση της λέξης "καλντέρα", για παράδειγμα, σίγουρα θα δύσκολέψει τους συγκεκριμένους μαθητές.

Συνοψίζοντας, λοιπόν, το λεξιλογικό κομμάτι των δύο παρουσιάσεων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πρόκειται για προφορικό λόγο, που στερεί τη δυνατότητα επαναλαμβανόμενης ανάγνωσης για κατανόηση, θα δυσκόλευε τους μαθητές αυτούς.

Σε ό,τι αφορά την πρώτη πρόσκληση , η εικονογράφηση αποτελεί σημαντικό στοιχείο που διευκολύνει την κατανόηση του περιεχομένου της. Επίσης, οι βασικές της πληροφορίες , που αφορούν την ώρα και την τιμή εισόδου είναι αρκετά σαφείς, αφού το σύστημα αρίθμησης είναι κοινό για όλες τις γλώσσες. Εκείνο που ενδεχομένως θα αποτελούσε σημείο δυσκολίας είναι ότι αν και πρόκειται για γραπτό λόγο, ωστόσο χρησιμοποιείται γλώσσα προφορικού λόγου.. Χαρακτηριστικό παράδειγμα,  η χρήση της λέξης "φάνκυ", η οποία είναι ξενόφερτη και χρησιμοποιείται κυρίως στον ομιλούμενο λόγο.

Κλείνοντας την παρούσα αναφορά, σημειώνεται ότι στοιχεία δυσκολίας της δεύτερης πρόσκλησης αποτελούν σίγουρα η απουσία εικόνας και η μορφή της. Η χειρόγραφη παρουσία της δυσχαιραίνει την ευαναγνωσία της. Το γεγονός ότι τα γράμματα δεν είναι στρογγυλεμένα, σύμφωνα με τα πρότυπα των εγχειριδίων μέσα από τα οποία διδάσκονται οι μαθητές  αυτοί την ελληνική γλώσσα, ίσως δυσκολέψουν την αναγνώρισή τους (γραφοφωνημική αντιστοιχία) από αυτούς. Ένα τελευταίο σημείο που αξίζει να τονιστεί είναι ότι η πρόσκληση περιλαμβάνει ορθογραφικά λάθη. Έτσι, αν οι μαθητές έχουν απομνημονεύσει κάποια λέξη με την ορθογραφημένη γραφή της , χωρίς να έχουν αποκτήσει γι' αυτήν φωνολογική επίγνωση, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να την αναγνωρίσουν, να την κατανοήσουν και συνεπώς να την αναγνώσουν.

Φωτογραφία Παπαδόπουλος Ιωάννης
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Παπαδόπουλος Ιωάννης - Thursday, 15 December 2011, 10:53 AM
 

Συμφωνώ με τις παραπάνω απόψεις. Θα ήθελα όμως να προσθέσω και τον παράγοντα "πολιτισμική γνώση" και το πως αυτός δυσχεραίνει την κατανόηση ενός κειμένου (γραπτού και προφορικού βέβαια). Για παράδειγμα, το κείμενο του εγχειριδίου έχει έννοιες όπως "διδάσκαλος του γένους', "κρυφό σχολειό" κτλ. Νομίζω πως ειδικά αυτού του είδους το λεξιλόγιο-έννοιες θα δυσκολέψουν έναν ξενόγλωσσο, αφού ούτε ο ίδιος αλλά ούτε και η οικογένειά του δεν θα έχουν το βίωμα αυτών των εννοιών και της αφήγησης της τουρκοκρατίας εν γένει. Να σημειώσω εδώ πως το παρόν κείμενο έχει ένα ύφος συγκινησιακό, και ίσως ένας από τους λόγους που παρουσιάζεται με αυτή τη γλώσσα είναι για να δημιουργήσει στον μαθητή συγκινησιακούς δεσμούς με την ιστορία του έθνους του.

Επομένως, σε σύγκριση με τα απλούστερα, προφορικού ύφους άλλα κείμενα, και τα πλούσια σε ερεθίσματα βίντεο, το κείμενο της ιστορίας με το συγκινησιακό - σχεδόν λογοτεχνικό - ύφος, είναι σίγουρα νομίζω το πιο δύσκολο να διδάξεις σε μαθητή του δημοτικού.

Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Ελευθερία Ζάγκα - Saturday, 17 December 2011, 12:16 PM
 

Έχετε δίκιο. Στα όσα σημείωσαν οι συνάδελφοι σχετικά με τις δυσκολίες που σχετίζονται με το είδος του λόγου (ακαδημαικό / καθημερινό) θα πρέπει να προσθέσουμε και τον πολιτισμικό παράγοντα, που κάνει το μάθημα της Ιστορίας  εξαιρετικά δύσκολο. Οι πολιτισμικές παράμετροι σε μια πολυπολιτισμική τάξη απαιτούν κατάλληλους χειρισμούς που να εκκινούν από τη θέση ότι σε μία "πολύχρωμη τάξη" δεν υπάρχει τίποτα αυτονόητο. Εάν σε όλα αυτά προσθέσουμε και το γεγονός ότι το μάθημα της Ιστορίας υπηρετεί στόχους ιδεολογικούς, τότε όλα γίνονται δυσκολότερα.  Είναι πολύ σημαντικό το ότι το επισημάνατε, επομένως, νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και αυτό, παράλληλα με το βασικό θέμα του σεμιναρίου.

Φωτογραφία Ελένη Δριβάκου
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Ελένη Δριβάκου - Thursday, 15 December 2011, 08:11 PM
 

Αν  έβαζα αυτά τα κείμενα και βίντεο σε σειρά, από το πιο δύσκολο στο πιο εύκολο, θα είχαμε το εξής αποτέλεσμα: 1)Το κείμενο από το βιβλίο της ιστορίας 2)Το βιντεάκι με τα ηφαίστεια3)Η χειρόγραφη πρόσκληση4)Το βιντεάκι με την αναδάσωση και 4) Η πρόσκληση για το αποκριάτικο πάρτυ.

Αναφορικά στο κείμενο της ιστορίας, πέρα απο αυτά που ήδη έχουν ειπωθεί, θα έλεγα οτι για έναν αλλοδαπό μαθητή που το επίπεδο του στη γνώση της γλώσσας φτάνει μέχρι το μέτριο είναι απλά ακατάλληλο και ο εκπαιδευτικός πρέπει να κάνει ολοκληρωτική τροποποίηση των πιο σημαντικών σημείων του για να μπορέσει το παιδί να καταλάβει το κυριολεκτικό νόημα των λέξεων αλλά και το συναισθηματικό περιεχόμενο που έχει. Ακόμα και αν είχε πιο ξεκάθαρες και εύστοχες εικόνες η προαναφερόμενη εργασία από την πλευρά του εκπαιδευτικού θα ήταν και πάλι απαραίτητη. Αυτό που επίσης είναι ένα σημείο αρκετά δύσκολο είναι οτι χρησιμοποιείται και η μεταφορική σημασία πολλών λέξεων . Οπότε ακόμα και αν ο μαθητής γνωρίζει την κυριολεκτική τους σημασία, ο τρόποςπου χρησιμοποιείται εδώ θα του έβαζε και πάλι εμπόδια στην έστω μερική κατανόηση του κειμένου.

Το βιντεάκι με τα ηφαίστεια  δεν είναι καθόλου ελκυστικό.Κατά τη δική μου γνώμη είναι  αρκετά κουραστικό παρόλο που είναι σύντομο.Είναι όμως πολύ θετικό οτι στην αρχή η λέξη ηφαίστεια περνάει αργά στην οθόνη οότε το παιδί αναγκαστικά το παρατηρεί, μπαίνει στη διαδικασία να το διαβάσει , να αναρωτηθεί τι σημαίνει αυτή η λέξη  και αναζητώντας τη με όποιο τρόπο γνωρίζει να καταλάβει το θέμα.  Σίγουρα μέσα από τις εικόνες μπορεί ίσως να μπει στο νόημα του βίντεο, αλλά και πάλι θεωρώ οτι δεν είναι και τόσο ξεκάθαρες. Τέλος ο λόγος είναι αρκετά γρήγορος.

Αντίθετα το βίντεο με την αναδάσωση είναι πιο ελκυστικό , τραβάει την προσοχή των παιδιών αλλά και το ενδιαφέρον τους γιατί ανταποκρίνεται στην σύγχρονη εποχή, και αυτό είναι κάτι πολύ σπουδαίο για τη μάθηση .Σίγουρα οι εικόνες εδώ βοηθούν πολύ περισσότερο τα παιδιά να καταλάβουν τι λέει το κορίτσι,.Θεωρώ επίσης οτι ο λόγος της είναι πιο αργός άρα πιο κατανοητός. Η στιγμή που ακούγεται η λέξη αναδάσωση συμπίπτει με την εικόνα, άρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πάει αμέσως το μυαλό στο τι εννοεί περίπου η λέξη , κι έτσι η εξήγηση της ίσως είναι πιο απλή . Θέλω να πω οτι η ύπαρξη της λέξης αυτής δεν δυσκολεύει τόσο πολύ , αν ύπάρχει άμεσα βέβαια και η παρέμβαση του εκπαιδευτικού.

Η χειρόγραφη πρόσκληση είναι δυσανάγνωστη και γι αυτό έχει ένα βαθμό δυσκολίας σε συνδυασμό με ό,τι έχει προαναφερθεί. Τα βασικά σημεία της πρόσκλησης μπορεί να είναι υπογραμμισμένα, αλλά όχι τόσο ξεκάθαρα ώστε να οδηγήσουν ιδιαίτερα έναν αλλοδαπό μαθητή να καταλάβει . Ενώ η πολύχρωμη πρόσκληση είναι πιο ξεκάθαρη ως προς τα βασικά σημεία της, άρα πολυ πιο κατανοητή. Αυτό που με προβληματίζει είναι αν είναι χρήσιμο να παρουσιάζεται σε αλλοδαπούς μαθητές , ανάλογα βέβαια με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας στην προφορική- καθημερινή αλλά και στην ακαδημαική  του μορφή που έχει ο καθένας, τόσες πολλές μαζεμένες ξενόφερτες λέξεις.

 

Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Ελευθερία Ζάγκα - Saturday, 17 December 2011, 12:36 PM
 

Τι εννοείτε "ξενόφερτες λέξεις"; Αυτές που αναφέρονται στην πρόσκληση ή γενικά;

Φωτογραφία Μαρία Αγγελακοπούλου
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Μαρία Αγγελακοπούλου - Sunday, 18 December 2011, 12:16 PM
 

Δύο "ξενόφερτες" λέξεις που παρατήρησα στην πρώτη πρόσκληση και πιθανώς δυσκόλευαν τους αλλοδαπούς μαθητές, ως προς την κατανόησή τους, είναι οι λέξεις "φάνκυ" και "ποπ", που χαρακτηρίζουν το είδος της μουσικής που θα έχει το πάρτυ.

Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Ελευθερία Ζάγκα - Sunday, 18 December 2011, 03:56 PM
 

Ναι, πράγματι, αυτές θα δυσκόλευαν πιθανόν και τους γηγενείς μαθητές. Πάντως και οι αλλοδαποί μαθητές, έχουν άφθονα γλωσσικά ερεθίσματα από τα ελληνικά, στα οποία περιλαμβάνονται και διάφορες λέξεις που έχουν περάσει στο λεξιλόγιό μας είτε ως κοινωνικές ποικιλίες (η γλώσσα των νέων) είτε ως λεξεις που σχετίζονται με την τεχνολογία. Υπό την έννοια αυτή ούτε μπορούμε ούτε θέλουμε να τις αποφύγουμε.

Φωτογραφία Χίντζος Σωτήρης
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Χίντζος Σωτήρης - Friday, 16 December 2011, 08:44 PM
 

Θα συμφωνήσω και εγώ με τους συναδέλφους ότι το δυσκολότερο κείμενο είναι το κείμενο της ιστορίας.Καταρχήν, η εικόνα του κειμένου δεν προκαλεί το ενδιαφέρον του μαθητή καθώς δεν περιέχει κατάλληλες εικόνες και χρώματα, αλλά είναι ένα μονοκόματο, μεγάλο και αδιάφορο κείμενο.Μάλιστα για κάποιον μαθητή που αντιμετωπίζει δυσκολία στην ανάγνωση και την κατανόηση της ελληνικής, η μορφή και το μέγεθος του κειμένου θα τον αποθαρρύνουν από την πρώτη ματιά. Ακόμη περιέχει δύσκολες λέξεις και περίπλοκα νοήματα για μαθητές που δεν κατέχουν σε άριστο βαθμό τη γλώσσα.

Το βίντεο για την κλιματική αλλαγή είναι πολύ ενδιαφέρον καθώς έχει κίνηση, χρώματα, μουσική και ένα κορίτσι με πολύ ζωντάνια στο ρόλο του εκφωνητή.Όλα αυτά μαζί και με τον συνδυασμό ακουστικών και  οπτικών ερεθισμάτων προκαλεί την προσοχή του μαθητή.Νομίζω ότι για να βελτιωθεί το βιντεάκι θα έπρεπε το κορίτσι να μιλάει πιο αργά και να συμπίπτουν περισσότερο τα ακουστικά με τα οπτικά μηνύματα.

Το βίντεο με τα ηφαίστεια μπορεί να δυσκόλευε λόγω λεξιλογίου.

Η πρώτη πρόσκληση αποτελεί το πιο εύκολο κείμενο, γιατί έχει εικόνες σχετικές με το θέμα, που βοηθούν στην κατανόηση.Επίσης, οι βασικές πληροφορίες είναι ευδιάκριτες και κατανοητές.Το μόνο που θα μπορούσε να δυσκολέψει είναι οι δευτερεύουσες πληροφορίες που περιέχονται στο κειμενάκι.

Τέλος, η δεύτερη πρόσκληση έχει υπογραμμισμένα και τυποποιημένα τα βασικά στοιχεία, γεγονός που βοηθά τους αναγνώστες.Τα δύσκολα σημεία είναι ο δυσανάγνωστος γραφικός χαρακτήρας και πιθανόν κάποιες λέξεις.

 

 

Φωτογραφία Μπαζιάκου Μαρία
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Μπαζιάκου Μαρία - Saturday, 17 December 2011, 08:10 AM
 

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, το κείμενο της Ιστορίας είναι το πιο δυσνόητο από όλα. Έχει δύσκολο λεξιλόγιο και περιεχόμενο, πολύ μεγάλες προτάσεις και απίστευτα μεγάλη έκταση. Η ιστορία της Στ΄ δυσκολεύει τους γηγενείς μαθητές, πόσο μάλλον τους αλλοδαπούς!

Κατά τη γνώμη μου, οι προσκλήσεις με τον πιο λιτό λόγο αλλά κυρίως με τη δύναμή τους να μεταδίδουν  χρηστικές πληροφορίες αποτελούν πιο αποτελεσματικά δείγματα γραφής για τη μύηση των αλλοδαπών μαθητών στην ελληνική γλώσσα.

Όσον αφορά τα βίντεος, και τα δύο χρειάζονται βελτίωση στις εικόνες τους αλλά κυρίως το βίντεο που αναφέρεται στα ηφαίστεια. Αν κλείναμε τον ήχο, δε θα μπορούσαμε ούτε καν να φανταστούμε το θέμα που διαπραγματεύεται. Σε συνολική διάρκεια 3.32΄, μόνο 13΄΄ (!!!) είχαν εικόνες που παρέπεμπαν σε ηφαίστεια.

 

 

 

Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Ελευθερία Ζάγκα - Saturday, 17 December 2011, 12:33 PM
 

Πράγματι, το θέμα της έκτασης και του περιεχομένου των κειμένων που εμφανίζονται στα σχολικά βιβλία, απασχόλησε την έρευνα σχετικά με τη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι η προσπάθεια ελάφρυνσης των αλλοδαπών μαθητών από το βάρος της ποσότητας της ύλης των μαθημάτων οδήγησε τους εκπαιδευτικούς σε πρακτικές αποτυχημένες. Μπορείτε να φανταστείτε ποιες;

Φωτογραφία Μαρία Αγγελακοπούλου
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Μαρία Αγγελακοπούλου - Sunday, 18 December 2011, 12:14 PM
 

Στα πλαίσια μιας πολυπολιτισμικής τάξης, όταν ο εκπαιδετικός αφαιρεί δυσνόητα κομμάτια ύλης από τους αλλοδαπούς μαθητές, είτε τους φέρνει σε δυσχερή θέση προς τους συμμαθητές τους, αφού αυτοί γίνονται αντικείμενο σχολιασμού από τους υπόλοιπους κι έτσι αισθάνονται μειονεκτικά, για ακόμα μία φορά, είτε "αδιαφορεί" γι' αυτούς και για τη γνώση που θα τους μεταδώσει, προτρέποντάς τους να μη διαβάσουν τίποτα από το συγκεκριμένο μάθημα. Δυστυχώς βέβαια το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν του παρέχει εναλλακτικές επιλογές, ώστε να μπορεί να χειριστεί την κατάσταση, ουτε σε όλα τα σχολεία λειτουργούν τμήματα ένταξης.  Πιστεύω πως με εξατομικευμένη διδασκαλία, σστα παίσια που αυτό είναι εφικτό, και με επεξήγηση πολύ συγκεκριμένων εννοιών από κάθε μάθημα, απλουστευμένων και παρουσιασμένων με τρόπο εύληπτο από τους αλλοδαπούς μαθητές, ένας εκπαιδευτικός θα μπορούσε να αντιμετωπίσει, σε ένα βαθμό, το πρόβλημα της δυσνόητης διδακτικής ύλης.

Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Ελευθερία Ζάγκα - Sunday, 18 December 2011, 03:50 PM
 

Εκτός από όσα αναφέρετε, υπάρχουν τρόποι διαχείρισης εκτενών κειμένων, στρατηγικές ανάπτυξης λεξιλογίου κτλ. Η αντιμετώπιση πάντως του ζητήματος του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων ως ζητήματος "ποσοτικού" μόνο που θα επιλυθεί με μείωση της ύλης δεν βοηθάει τη γνωστική και τη γλωσσική ανάπτυξη των αλλοδαπων μαθητών.

Φωτογραφία Ελένη Δριβάκου
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Ελένη Δριβάκου - Monday, 19 December 2011, 12:58 PM
 

Ίσως το σχολιό μου είναι λίγο εκτός θέματος,αλλά ήθελα απλά να πω για το τμήμα ένταξης. Επειδή το έχω πρόσφατο απο το σχολείο που εργάζομαι, όπου χρειαζόμαστε όλα τα είδη αντισταθμιστικής αγωγής, χρειάστηκε κάποια στιγμή να τα ξεχωρίσουμε.Έτσι λοιπόν το τμήμα ένταξης απευθύνεται σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες, ενώ το τμήμα υποδοχής, το οποίο και υποστηρίζουμε σε αυτή την εργασία απευθύνεται στα παιδιά που δεν κατέχουν καθόλου την ελλήνική γλώσσα ή την κατέχουν σε βαθμό που δεν είναι αρκετός για να ακολουθήσουν την εργασία μέσα στην τάξη ή για να μάθουν τη διδακτέα ύλη του υπουργείου ή οποιαδήποτε ύλη ακολουθεί ο καθένας.

Επίσης σχετικά με την απαραίτητη διαδικασία της εξατομικευμένης διδασκαλίας  με σκοπό το αλλόγλωσσο παιδί να πάρει κάποιες προηγούμενες γνώσεις αναγκαίες  για να κατανοήσει το αντικείμενο που είναι να διδαχθεί, θα έλεγα οτι μπορεί να γίνει και από τους ίδιους τους μαθητές με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού έχοντας  την μορφή επανάληψης στα πλάισια μίας ώρας που η ίδια η ομάδα έχει καθορίσει. Αυτ'η η διαδικάσία θα οφελούσε σίγουρα όλα τα παιδιά και μαθησιακά και συναισθηματικά.

Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Ελευθερία Ζάγκα - Monday, 19 December 2011, 04:48 PM
 

Πράγματι, θεωρητικά θα μπορούσε να βοηθήσει, αλλά η κατάκτηση της προηγούμενης γνώσης είναι πολύ πιο σύνθετη διαδικασία και πρέπει ο εκπαιδευτικός

να την αντιμετωπίσει σοβαρά. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η συνεργασία με τους συμμαθητές είναι μία επωφελής για όλους διαδικασία.

Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Ελευθερία Ζάγκα - Saturday, 17 December 2011, 12:21 PM
 

Τη σύνδεση τίτλου - περιεχομένου (επιτυχή ή άστοχη) που επισημαίνετε, θα έχουμε την ευκαιρία να τη συζητήσουμε στο πλαίσιο του σεμιιναρίου, στο κεφάλαιο που αφορά τη "διδασκαλία με στρατηγικές', οπότε περιμένουμε και πάλι την παρέμβασή σας.

Φωτογραφία κοκκίνου Βάια
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από κοκκίνου Βάια - Sunday, 18 December 2011, 08:18 PM
 

Θα συμφωνήσω με τους περισσότερους συναδέλφους όσον αφορά το μάθημα της Ιστορίας. Το κείμενο είναι εκτενές, παρέχει μεγάλο αριθμό πληροφοριών, είναι κουραστικό  και το λεξιλόγιο είναι εξαιρετικά δύσκολο.Επίσης το ποίημα του Ι.Πολέμη όπως και το χειρόγραφο απαιτούν μια ειδική προσέγγιση, ενώ η έλλειψη εικονογράφησης και σχεδιαγραμμάτων δεν καθιστά ελκυστικό το μάθημα για όλους τους μαθητές.  Ένας τέτοιος τρόπος προσέγγισης της ιστορίας δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διδακτικές ανάγκες. Το βίντεο με τα ηφαίστεια είναι ενδιαφέρον, καθώς συμμετέχουν παιδιά και εικόνες συνοδεύουν το λόγο.Ενδεχομένως να υπάρξουν δυσκολίες κατανόησης κάποιων λέξεων αλλά μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον εκπαιδευτικό με την κατάλληλη επεξήγηση. Το βίντεο με την αναδάσωση είναι ελκυστικό και σύγχρονο. Η παρουσίαση του θέματος από μια μαθήτρια κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών.  Ο λόγος της συνοδεύεται από εικόνες και έτσι το θέμα γίνεται εύκολα κατανοητό. Τέλος, όσον αφορά τις προσκλήσεις, η έντυπη είναι κατατοπιστική καθώς παρέχει όλες τις απαραίτητες χρηστικές πληροφορίες. Είναι εγχρωμη, προσεγμένη  και το λεξιλόγιο της κατανοητό. Οι ξένες λέξεις όπως φάνκυ, ντίσκο κ.α είναι πλεον γνωστές σε όλους τους νέους, άρα δε θα δυσκολέψουν τους μαθητές. Η χειρόγραφη πρόσκληση δεν είναι επιμελημένη,  είναι δυσανάγνωστη και έχει ορθογραφικά λάθη επομένως δεν αποτελεί υπόδειγμα γραφής, εντούτοις παρέχει  τις απαραίτητες πληροφορίες.

Φωτογραφία Καραβέργου Βασιλική
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Καραβέργου Βασιλική - Tuesday, 20 December 2011, 12:23 AM
 

Δε θα διαφοροποιηθώ και θα συμφωνήσω με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Το συγκεκριμένο μάθημα της ιστορίας θεωρώ πως είναι δύσκολο όχι μόνο για τους αλλοδαπούς-ξενόγλωσσους, αλλά και για τους έλληνες μαθητές, καθώς έχει δύσκολο λεξιλόγιο, εκτενέστατα κείμενα και απαιτεί προϋπάρχουσες ιστορικές γνώσεις. Χωρίς αυτές οι μαθητές δε θα μπορέσουν να κατανοήσουν τις έννοιες: "Διαφωτισμός, Δάσκαλοι του Γένους, λόγιοι, Γαλλική Επανάσταση, Τουρκοκρατία, πνευματικοί άνθρωποι".

Το βίντεο που αναφέρεται στην κλιματική αλλαγή  σε γενικές γραμμές φαίνεται να' ναι σχετικά εύκολο και να κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών, αφού χρησιμοποιεί οπτικοακουστικό υλικό που είναι ιδιαίτερα προσφιλές στα παιδιά, ο γρήγορος όμως λόγος λειτουργεί σε βάρος της κατανόησης του κειμένου. Το βίντεο με τα ηφαίστεια μου φάνηκε κάπως "ψυχρό" και σε κάποια σημεία έχει δύσκολο λεξιλόγιο, πράγμα που δυσκολεύει την κατανόηση. Η αποκριάτικη πρόσκληση έχει σαφήνεια και ωραία εικονογράφηση, ίσως όμως χρειάζεται κάποια επεξήγηση για τις λέξεις: "φάνκυ" και "ανεπανάληπτοι". Η χειρόγραφη πρόσκληση είναι μεν δυσανάγνωστη , έχει όμως κατά τη γνώμη μου αμεσότητα και γίνεται τελικά κατανοητή, αφού οι βασικές πληροφορίες είναι υπογραμμισμένες. Η πρόσκληση αυτή θα είχε άλλο ενδιαφέρον, αν πλαισιωνόταν από κάποια εικόνα-ζωγραφιά.

Φωτογραφία Παπαβασιλείου Ιωάννα
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Παπαβασιλείου Ιωάννα - Tuesday, 20 December 2011, 10:37 AM
 

Συμφωνώ κι εγώ απόλυτα πως το απόσπασμα του βιβλίου της ιστορίας θα δημιουργούσε δυσκολίες κατανόησης στους αλλοδαπούς μαθητές καθώς περιέχει πολύπλοκες λέξεις και προτάσεις,το θέμα είναι εξειδικευμένο και καθόλου οικείο και απουσιάζει εικονογράφηση σχετική με το περιεχόμενο. Αναφορικά με τα βιντεάκια, το πρώτο είναι ελκυστικό για το μαθητή και θα προκαλούσε το ενδιαφέρον του καθώς συνδυάζει εικόνα,μουσική και χρώμα. Ωστόσο ο  λόγος είναι γρήγορος και ίσως να δημιουργούσε δυσκολίες στην κατανόηση. Το βιντεάκι για τα ηφαίστεια δε χρησιμοποιεί ζωηρό λόγο πράγμα που το καθιστά βαρετό. Υπάρχει ελλειψη εκφραστικότητας και χρωματισμού της φωνής από τους παρουσιαστές που σε συνδυασμό με την πληθώρα πληροφοριών που παρέχει και το δύσκολο λεξιλόγιο δε θα κέντριζε το ενδιαφέρον του μαθητή και θα παρεμπόδιζε την κατανόηση του περιεχομένου. Τέλος όσον αφορά τις προσκλήσεις, η πρώτη δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με σαφήνεια και απλό λεξιλόγιο με αποτέλεσμα και με μια πρώτη, γρήγορη ανάγνωση ο μαθητής να καταλάβει το περιεχόμενό της.Σ' αυτό βοηθάει και η εικονογράφηση.Οι λέξεις φανκυ, ποπ κλπ θεωρώ πως είναι οικείες σε όλα τα παιδια.Η δεύτερη πρόσκληση είναι ένα αυθεντικό κείμενο, γεγονός που θα έδινε ένα κίνητρο στο μαθητή να το διαβάσει με μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρόλο που ο γραφικός χαρακτήρας την καθιστά δυσανάγνωστη. Η συνοδεία εικόνας θα την έκανε ακόμα πιο ελκυστική.

Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Ελευθερία Ζάγκα - Tuesday, 20 December 2011, 11:57 AM
 

Είναι πολύ ενδιαφέρον που σχεδόν όλοι, όσοι σχολιάσατε τήν αφόρμηση, θίξατε, ακροθιγώς έστω,  τα θέματα που θα σχολιάσουμε και θα (δια)πραγματευτούμε στη διάρκεια του σεμιναρίου. Ελπίζω ότι θα έχετε την ίδια όρεξη και την ίδια διάθεση!

Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Ελευθερία Ζάγκα - Tuesday, 20 December 2011, 12:04 PM
 

Το προφορικό κείμενο (ηφαίστεια) τελικά είναι πιο δύσκολο από τη γραπτή πρόσκληση. Μπορείτε να αναφέρετε δυο - τρεις λόγους που διαφοροποιούν τα κείμενα ως προς τη δυσκολία κατανόησης;

Φωτογραφία Ελένη Δριβάκου
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Ελένη Δριβάκου - Tuesday, 20 December 2011, 01:12 PM
 

Αναφερόμαστε και στις δύο προσκλήσεις ή  σε κάποια συγκεκριμένη

Φωτογραφία Αντωνίου Ελένη
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Αντωνίου Ελένη - Tuesday, 20 December 2011, 04:23 PM
 

Οι λόγοι που διαφοροποιούν το κείμενο για τα ηφαίστεια από τις προσκλήσεις,όσον αφορά τη δυσκολία κατανόησης, θεωρώ πως είναι καταρχήν το λεξιλόγιο και οι επιστημονικοί όροι που αναφέρονται σε αυτό.Αν και είναι προφορικό κείμενο με εικόνα και κίνηση δεν εστιάζει σε καίρια σημεία του φαινομένου αλλά τα περιγράφει μονότονα.Επίσης το περιεχόμενο  και το θέμα του προφορικού κειμένου για τα ηφαίστεια ούτως ή άλλως είναι από τη φύση του πιο δυσνόητο και λιγότερο <<ενδιαφέρον >>από την πρόσκληση σε πάρτι.

Φωτογραφία Μαυρομάτη Βασιλική
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Μαυρομάτη Βασιλική - Wednesday, 21 December 2011, 10:59 PM
 

Οι λόγοι που διαφοροποιούν το κείμενο που αναφέρεται στα ηφαίστεια από τη γραπτή πρόσκληση είναι σίγουρα πρώτα απ'  όλα η ίδια η θεματική του. ΄Ε να κείμενο που αναφέρεται σε πάρτι δεν περνά απαρατήρητο. Επίσης γίνεται χρήση επιστημονικού λεξιλογίου και δίνονται αρκετές λεπτομέρειες για διαφορετικές χρονικές περιόδους που ενδεχομένως να είναι αρκετά δυσνόητες για τους μαθητές μας.

Φωτογραφία κοκκίνου Βάια
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από κοκκίνου Βάια - Monday, 26 December 2011, 06:39 PM
 

Συγκρίνοντας το προφορικό κείμενο (ηφαίστεια) και τη γραπτή πρόσκληση καταλήγουμε στο συμπερασμα ότι το προφορικό κείμενο είναι σαφώς πιο δύσκολο. Ο διάλογος των δύο παιδιών δεν είναι δυσνόητος και εύκολα κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών. Εκείνο που ίσως θα τους δυσκόλευε περισσότερο είναι η αφήγηση του Άτλαντα, γιατί έχει επιστημονικό περιεχόμενο και αναφέρονται κάποιοι όροι  όπως π.χ διέγερση, ενεργά ηφαίστεια κ.α. που σίγουρα απαιτούν  την κατάλληλη επεξήγηση. Ακόμη παρουσιάζονται χάρτες χωρίς να αναγράφονται οι περιοχές, γίνεται αναφορά σε ιστορικές περιόδους καθώς και στο μινωικό πολιτισμό κάτι που απαιτεί προϋπάρχουσες γνώσεις. Οι πληροφορίες  παρέχονται με γρήγορο και συνοπτικό τρόπο, γι' αυτό ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να βοηθήσει τους μαθητές να τις αποκωδικοποιήσουν. Οι έντυπη πρόσκληση είναι προσεγμένη και κατατοπιστική. Στη χειρόγραφη, όπως έχει ειπωθεί, ο δυσανάγνωστος γραφικός χαρακτήρας και κάποια ορθογραφικά λάθη ίσως να προκαλέσουν κάποιο πρόβλημα, εντούτοις δίνει τις χρηστικές πληροφορίες με τρόπο που προσελκύει το ενδιαφέρον των παιδιών.

Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Ελευθερία Ζάγκα - Wednesday, 28 December 2011, 12:20 PM
 

Να συμπεράνουμε, λοιπόν, ότι η δυσκολία ενός κειμένου δεν εξαρτάται πάντοτε από το εάν το κείμενο είναι γραπτό ή προφορικό, αλλά είναι συνάρτηση πολλών άλλων παραγόντων. Μπορέιτε να ρίξετε μια ματιά και στο αναρτημένο υποστηρικτικό υλικό για την αξιοποίηση των γνωστικών αντικειμένων στη γλωσσική διδασκαλία και ιδιαίτερα στις διαφάνειες που αφορούν τη γλωσσική ικανότητα. Μετά τις γιορτές θα μπορούσαμε να συζητήσουμε εκτενώς τα θέματα αυτά.

 

Να έχετε μία όμορφη και δημιουργική χρονιά!

Φωτογραφία Δεμίρη Αναστασία
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Δεμίρη Αναστασία - Tuesday, 20 December 2011, 09:58 PM
 

Συμφωνώ με τους συναδεέρφους και εγώ. Το κείμενο στο βιβλίο της ιστορίας ανταποκρίνεται σε έλληνες μαθητές που γνωρίζουν τα γεγονότα της ιστορίας μας και είναι συναισθηματικά δεμένοι με αυτά. Κατά άλλα το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί θα ήταν σίγουρα δυσνόητο σε παλλινοοστούντες ή αλλοδαπούς μαθητές. Σε αυτό το σημείο να προσθέσουμε ότι στις πηγές που παραθέτονταν,  διακρίνεται έντονα και το θρησκευτικό στοιχείο. Όσον αφορά το υπόλοιπο υλικό που παρουσιάστηκε, θεωρώ ότι ήταν σχετικά κατανοητό, κυρίως τα βίντεο. Σίγουρα θα υπάρξουν δυσκολίες με το λεξιλόγιο,ωστόσο οι εικόνες ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστικές.

Φωτογραφία Μιχαήλ Αλέξανδρος
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Μιχαήλ Αλέξανδρος - Saturday, 24 December 2011, 05:02 PM
 

Κείμενο ιστορίας

Είναι αλήθεια πως το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στο μάθημα παρουσιάζει δυσκολίες στα περισσότερα σημεία του. Αν το κείμενο αποκτούσε τίτλο σε κάθε παράγραφο, γραμμένο με μαύρα έντονα γράμματα, θα μπορούσε να κωδικοποιηθεί καλύτερα και να δώσει τη δυνατότητα στο μαθητή να ασχοληθεί μεμονωμένα με κάθε του κομμάτι, αφού το συγκεκριμένο απόσπασμα δεν αφορά την εξιστόρηση ενός γεγονότος, αλλά την παράθεση πληροφοριών για διάφορες έννοιες («Τα σχολεία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας», «Η τυπογραφία», «Οι δάσκαλοι του Γένους»).

Σίγουρα, η προβολή εικόνων σχετικών με το θέμα, αλλά και η σύνδεση του τότε με το τώρα θα ήταν βοηθητικά στοιχεία για την κατανόηση. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε τη λειτουργία του διαδικτύου ως τρόπου διάδοσης της γνώσης στις μέρες μας και να το συγκρίνουμε με τη  -ρηξικέλευθη για την εποχή της - ανακάλυψη της τυπογραφίας. Έτσι, εμπλέκουμε και τους αλλόγλωσσους μαθητές σε μια συζήτηση γύρω από θέματα που γνωρίζουν και κερδίζουμε την ενεργοποίησή τους, κάτι που είναι προαπαιτούμενο για τη μαθησιακή διαδικασία.

Πέρα από όλα αυτά όμως, είναι γεγονός πως οι αλλόγλωσοι μαθητές χρειάζεται να κατανοήσουν ιστορικά και συναισθηματικά (όπως προαναφέρθηκε) το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται το συγκεκριμένο μάθημα, ώστε να κατακτήσουν την όποια γνώση προσφέρεται.

Προσκλήσεις

Μεταξύ των δύο προσκλήσεων, περισσότερο δυσνόητη είναι η χειρόγραφη. Τα γράμματα δεν είναι ευανάγνωστα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχει κενό ανάμεσα στις λέξεις, γεγονός που θα μπερδέψει έναν αλλόγλωσσο μαθητή. Για παράδειγμα, μπορεί να γνωρίζει τη λέξη «τίποτα», αλλά αν τη διαβάσει ακριβώς δίπλα στη λέξη «να», θα τη θεωρήσει ως μια άλλη λέξη. Το ίδιο και για τη λέξη «πάρτυ», η οποία επιπλέον θα μπορούσε να διαβαστεί και ως «πάρτο». Παρόλο που οι βασικές πληροφορίες στην πρόσκληση αυτή είναι υπογραμμισμένες, εν τούτοις, δεν είναι σίγουρο πως οι αλλόγλωσσοι μαθητές είναι σε θέση να διαβάζουν συντομογραφίες (Ημ., Τηλ.). Επομένως, θα δυσκολευτούν να κατανοήσουν ακόμα και απλές πληροφορίες. Θεωρώ ότι χρειάζεται εξοικείωση με το γραπτό λόγο και την ανάγνωση, ώστε να μπορέσει ένας αλλόγλωσσος μαθητής να διαβάσει και να κατανοήσει την εν λόγω πρόσκληση.

Από την άλλη, η δεύτερη πρόσκληση είναι περισσότερο ελκυστική. Έχει έντονα χρώματα, ωραίες εικόνες και δείχνει με την πρώτη ματιά το σκοπό για τον οποίο έχει φτιαχτεί. Ακόμη, τα γράμματά της είναι ευανάγνωστα, εκτός από τις πληροφορίες στο κάτω μέρος και τη γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στις λέξεις «σε ξεφάντωμα», που ίσως δυσκολέψει στην ανάγνωση. Επίσης, όπως αναφέρθηκε και από άλλους συναδέλφους,  κάποιες λέξεις («συμπεριλαμβάνεται», «ανεπανάληπτους») ίσως είναι άγνωστες για τους μαθητές. Ένα επιπέον στοιχείο που πιθανόν να αποτελέσει πρόβλημα στην κατανόηση του κειμένου είναι το γεγονός ότι οι πληροφορίες της πρόσκλησης είναι γραμμένες όλες σε μία αρκετά μεγάλη πρόταση. Είναι βοηθητικός ο έντονος τονισμός κάποιων λέξεων, αλλά νομίζω πως θα βοηθούσε περισσότερο μια μεγαλύτερη οργάνωση των πληροφοριών.

Βίντεο

Το βίντεο με το κορίτσι και την αναδάσωση είναι σύντομο και ευχάριστο. Οι έννοιες που αναφέρει συνοδεύονται από τις αντίστοιχες εικόνες, οπότε μπορούν να συνδυαστούν και να κατανοηθούν από έναν αλλόγλωσσο μαθητή. Μια πιο αργή παράθεση των πληροφοριών όμως, θα βοηθούσε περισσότερο στον παραπάνω στόχο.

Το βίντεο με τα ηφαίστεια χρησιμοποιεί δύσκολο λεξιλόγιο σε αρκετά σημεία. Η γραπτή αποτύπωση κάποιων από τα λεγόμενα των αφηγητών θα ενίσχυε σημαντικά την κατανόηση και απομνημόνευση των πληροφοριών. Σε αρκετά σημεία (ειδικά όταν προβάλλεται ο χάρτης ή αναφέρονται ημερομηνίες και γεγονότα) θα περιμέναμε να υπάρχουν ως γραμμένες λέξεις κάποια από τα λόγια. Παρόλα αυτά, νομίζω πως ο λόγος των παιδιών (ειδικότερα του κοριτσιού) είναι καλός, αργός και καθαρός, ώστε να μπορεί να παρακολουθηθεί από έναν αλλόγλωσσο μαθητή. Φυσικά, χρειάζεται να αναφερθούν σημαντικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των λεγομένων, όπως το τι είναι ο μινωικός πολιτισμός.

Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Ελευθερία Ζάγκα - Wednesday, 28 December 2011, 12:12 PM
 

Πρώτα από όλα ΄Χρόνια Πολλά σε όλους! Τα "μαύρα έντονα γράμματα" που αναφέρετε, είναι μία πολύ διαδεδομένη αναγνωστική στρατηγική που βοηθά στην κατανόηση εκτενών κειμένων και είναι εξίσου αποτελεσματική και για τους γηγενείς και για τους αλλοδαπούς μαθητές. Ανάλογα θέματα, όπως και αυτά που σχετίζονται με τη διαφορά και τη δυσκολία γραπτού - προφορικού λόγου-  θα τα συζητήσουμε στη διάρκεια του σεμιναρίου.

Φωτογραφία Ποντίου Σπυριδούλα
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Ποντίου Σπυριδούλα - Thursday, 29 December 2011, 12:03 PM
 

Συμφωνώ με τους συναδέλφους ότι το κείμενο από το βιβλίο της ιστορίας είναι το πιο δυσνόητο. Υπάρχει δύσκολο λεξιλόγιο το οποίο δε θα δυσκόλευε μόνο τους αλλοδαπούς μαθητές αλλά και τους γηγενείς. Το κείμενο είναι μεγάλο και καθόλου ελκυστικό για έναν μαθητή αφού είναι μονοκόμματο και λείπει η έντονη εικονογράφηση. Οι μαθητές θα δυσκολεύονταν τόσο στην ανάγνωση όσο και στην κατανόηση των πηγών.

Όσον αφορά στο βίντεο με το κορίτσι και την κλιματική αλλαγή θεωρώ πως θα κέντριζε το ενδιαφέρον των μαθητών λόγω της εικόνας, της μουσικής και των ευχάριστων χρωμάτων. Επίσης, ο λόγος συμπίπτει με την εικόνα και αυτό κάνει το βίντεο πιο κατανοητό στους μαθητές ακόμη και αν έχουν άγνωστες λέξεις. Πιστεύω πως ακόμη και ένας αλλοδαπός μαθητής θα κατανοούσε το περιεχόμενο από το βίντεο μόνο εάν έβλεπε την εικόνα και χωρίς τον λόγο του κοριτσιού.

Αντίθετα το βίντεο με τα ηφαίστεια είναι μονότονο και θα κούραζε τον μαθητή. Δεν υπάρχει ούτε έντονο χρώμα ούτε ζωηρός λόγος. Ακόμη, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται είναι δυσνόητο για τους μαθητές.

Σχετικά με τις προσκλήσεις  θεωρώ πως και οι δύο δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται. Ωστόσο, η πρώτη πρόσκληση κινεί περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών λόγω της εικόνας, των χρωμάτων αλλά και της διαφορετικής γραμματοσειράς που υπάρχει ώστε να τονίσει τα σημαντικότερα στοιχεία. Στην δεύτερη πρόσκληση ο δυσανάγνωστος γραφικός χαρακτήρας οι κομμένες λέξεις και τα ορθογραφικά λάθη θα δυσκολέψουν την ανάγνωση της. Ίσως ένας μαθητής να μην μπει καν στον κόπο να διαβάσει αυτήν την πρόσκληση.

Φωτογραφία Μαρίνα Ματθαιουδάκη
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Μαρίνα Ματθαιουδάκη - Thursday, 29 December 2011, 02:20 PM
 

Χρόνια πολλά κι από μένα!

Διάβασα με πολύ ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις απόψεις σας σχετικά με τα κείμενα και  το επίπεδο δυσκολίας τους. Πράγματι, υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κειμένων αυτών (π.χ. δύσκολο λεξιλόγιο, σύνταξη, θεματολογία, απουσία εικονογράφησης, δυσανάγνωστος γραφικός χαρακτήρας, κλπ.) τα οποία, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, δυσχεραίνουν την κατανόησή τους. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον βρήκα το σχόλιο σχετικά με τον παράγοντα ‘ πολιτισμική γνώση’ και πώς αυτός μπορεί να δυσχεράνει την κατανόηση ενός γραπτού ή προφορικού κειμένου. Το σχόλιο αυτό αναφέρεται , όχι τόσο στα  κειμενικά χαρακτηριστικά, όσο στις γνώσεις που ο μαθητής ήδη έχει και οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν το επίπεδο δυσκολίας ενός κειμένου. Απ ‘αυτή την άποψη, θα ήταν ενδιαφέρον να σχολιάσουμε τη δυσκολία κατανόησης ενός κειμένου, όχι μόνο σε σχέση με τα κειμενικά χαρακτηριστικά του, αλλά και σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις του μαθητή. Συγκεκριμένα, ένα κείμενο ίσως φαίνεται πιο εύκολο για κάποιον μαθητή εάν η θεματολογία του είναι οικεία ή εάν ο ίδιος ενδιαφέρεται να διαβάσει και να μάθει περισσότερα σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.  Θα μπορούσαμε, ενδεχομένως, να φανταστούμε κάποιον αλλοδαπό μαθητή ο οποίος ενδιαφέρεται ιδιαίτερα ή γνωρίζει ήδη αρκετά για τα ηφαίστεια, την κλιματική αλλαγή ή την ελληνική ιστορία. Προφανώς το ενδιαφέρον του και/ή οι προηγούμενες σχετικές γνώσεις του για κάποιο απ’ αυτά τα θέματα να διευκολύνουν την κατανόηση του αντίστοιχου κειμένου.

 

Φωτογραφία Γαλαρνιώτη όλγα
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Γαλαρνιώτη όλγα - Friday, 30 December 2011, 02:36 PM
 

Καλησπέρα και χρόνια πολλά κι από μένα. Θα συμφωνήσω κι εγώ με όσα ειπώθηκαν από τους συναδέλφους, θεωρώντας ως το κείμενο με τις περισσότερες δυσκολίες το κείμενο της ιστορίας. Πέρα από τις λεξιλογικές και εννοιολογικές δυσκολίες, η χρήση εκφράσεων που δηλώνουν μεταφορά ("το σκοτάδι της αμάθειας") θα αποτελέσουν ένα επιπλέον εμπόδιο στην κατανόηση του κειμένου ή αφορμή για διδασκαλία του φαινομένου μεταφοράς-κυριολεξίας.

Όσον αφορά το βίντεο για την αναδάσωση, θεωρώ την ταχύτητα του λόγου τρομερά μεγάλη. Ο μαθητής, ελληνόγλωσσος ή αλλόγλωσσος, δεν προλαβαίνει να αντιστοιχίσει τις έννοιες που ακούει (και πιθανότατα για κάποιες από αυτές να μη γνωρίζει τη σημασία τους) με τις εικόνες και τις δράσεις που προτείνει το κορίτσι. Βέβαια το συγκεκριμένο βίντεο υπερισχύει σημαντικά ως προς την εικόνα και την κίνηση, σε αντίθεση με το βίντεο για τα ηφαίστεια το οποίο στερείται ζωηρών εικόνων και επεξηγήσεων. Θετικό βρίσκω το ότι η αφήγηση ξεκινάει από τα παιδιά, κάτι το οποίο οι μαθητές ίσως νιώσουν πιο οικείο.

Αναφορικά με τις προσκλήσεις, σαφώς υπερτερεί η πρώτη λόγω χρωμάτων, ευδιάκριτων λέξεων και σωστά δομημένων πληροφοριών. Αντίθετα, η χειρόγραφη πρόσκληση παρέχει μεν τις απαραίτητες πληροφορίες, δυσκολεύει όμως στην ανάγνωσή της για τους λόγους που προανέφεραν οι συνάδελφοι. Παρατηρείται πάντως πως τηρούνται οι γενικοί κανόνες (κεφαλαία, σημεία στίξης, σύντομος και περιεκτικός λόγος). Επιπλέον, η έλλειψη εικονογράφησης και χρωμάτων ίσως αντισταθμίζεται κάπως με το στοιχείο του χιούμορ ("Θα υπάρχουν κορίτσια", "δε θα υπάρχει σκύλος"), δημιουργώντας ένα πιο ανάλαφρο και ευχάριστο κλίμα, το οποίο σε συνδυασμό με το χειρόγραφο στοιχείο και τον άμεσο λόγο δημιουργεί μια οικειότητα απέναντι στα παιδιά.

Σε κάθε περίπτωση πάντως οι δυσκολίες που αναμένεται να συναντήσουν οι μαθητές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο από την ηλικία (σε τι ηλικίας μαθητές θεωρούμε ότι δίνονται τα παραπάνω κείμενα;) αλλά και κυρίως από το γλωσσικό τους υπόβαθρο και τις γνωστικές, μαθησιακές και επικοινωνιακές δεξιότητες που έχουν αναπτύξει τόσο στη μητρική όσο και στην ελληνική γλώσσα.

Το υλικό που παρουσιάστηκε (ακόμη και το χειρόγραφο, μέσα από τα λάθη και τις παραλείψεις που διαπιστώσαμε όλοι ότι έχει) θεωρώ ότι αποτελεί πηγή περαιτέρω ανάπτυξης και αξιοποίησης για τη διδασκαλία πολλών γλωσσολογικών, γραμματικών και συντακτικών φαινομ ένων (χρόνοι ρημάτων, ενεργητική-παθητική φωνή, επίθετα, συντομογραφίες, κυριολεξία-μεταφορά) καθώς και αφορμή για αναφορά στην καθημερνιή ζωή των παιδιών, κάτι που τους κινεί το ενδιαφέρον.

Φωτογραφία Γκαβανόζη Βασιλική
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Γκαβανόζη Βασιλική - Friday, 30 December 2011, 05:44 PM
 

Συμφωνώ με τους συναδέλφους ότι το κείμενο που θα δυσκόλευε τους αλλοδαπούς μαθητές περισσότερο είναι αυτό από το βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού. Το λεξιλόγιο και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται είναι αρκετά δύσκολο να κατανοηθούν τόσο από τους αλλοδοπούς όσο και από τους γηγενείς. Επίσης η έλλειψη εικονογράφησης το καθιστά ακόμη πιο δυσνόητο.

Όσον αφορά το βίντεο με την κλιματική αλλαγή, θεωρώ ότι είναι αρκετά ελκυστικό λόγω των εικόνων και της κίνησης. Όμως, η ταχύτητα με την οποία μιλάει το κορίτσι είναι αρκετά μεγάλη και οι εικόνες δεν συμβαδίζουν πάντα με αυτά που εξηγεί το κορίτσι με αποτέλεσμα αρκετοί μαθητές και περισσότερο οι αλλοδαποί να μη μπορέσουν να παρακολουθήσουν και να κατανοήσουν το μήνυμα για την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται όροι, όπως "αναδάσωση" που είναι δύσκολο να κατανοηθούν. Σε σύγκριση, όμως, με το βίντεο για τα ηφαίστεια είναι σαφώς πιο ελκυστικό από οπτικοακουστικής πλευράς, καθώς το δεύτερο δεν έχει έντονα χρώματα στις εικόνες, κίνηση και ήχο που να ελκύει τους μαθητές και έτσι γίνεται μονότονο. Η παράθεση μόνο των πληροφοριών δεν αρκεί. Αυτό που με εντυπωσίασε, όμως, πιο πολύ σ' αυτό το βίντεο είναι η παρουσίασή του από τα παιδιά.

Όσον αφορά τις προσκλήσεις, η πρώτη είναι από την πρώτη ματιά κατατοπιστική. Οι μαθητές μπορούν να καταλάβουν εξαρχής για τι πρόκειται και σ΄ αυτό βοηθά και η εικόνα. Οι πληροφορίες είναι σωστά δομημένες και οι μαθητές θα μπορούν να καταλάβουν τον τόπο, τον χρόνο και για πιο λόγο λαμβάνουν αυτή την πρόσκληση. Η δεύτερη χειρόγραφη πρόσκληση παρέχει και αυτή όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να ξέρει ο αναγνώστης, αλλά υστερεί ως προς την εικονογράφηση. Τα γράμματα και οι λέξεις δεν είναι ευδιάκριτες γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει αρκετά τους αλλοδαπούς μαθητές στην ανάγνωση και στην κατανόηση της πρόσκλησης.

Φωτογραφία Στεφανής Γεώργιος
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Στεφανής Γεώργιος - Friday, 6 January 2012, 07:27 PM
 

Θα συμφωνήσω με τους περισσότερους συναδέλφους ότι το κείμενο από το βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ΄ τάξης είναι ακατάλληλο για ξενόγλωσσους μαθητές. Υπάρχουν λέξεις δυσνόητες οι οποίες είναι δύσκολο ακόμη και να εξηγηθούν, έννοιες που δε μπορούν να συλάβουν οι συγκεκριμένοι μαθητές και οι εικόνες δε βοηθούν στην επεξεργασία του κειμένου. Επίσης οι πηγές που παραθέτονται έχουν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας με το υπόλοιπο κείμενο. Γενικά πιστεύω ότι το ακαδημαϊκό ύφος του κειμένου αποτρέπει και απογοητεύει περισσότερο παρά προσελκύει έναν αλλοδαπό μαθητή να ασχοληθεί με την ελληνική γλώσσα.

Αντίθετα η πρώτη κυρίως πρόσκληση είναι αυτή που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών. Γλώσσα απλή, λέξεις εύκολες, έννοια προσιτή και πιο κοντά στις ηλικίες τους.

Όσο για τα βιντεάκια, μπορεί να είναι ευχάριστα με ωραία χρώματα και κίνηση, αλλά απευθύνονται σε πιο προχωρημένους μαθησιακά μαθητές.

Φωτογραφία Γιαννάκη Μαρία
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Γιαννάκη Μαρία - Saturday, 7 January 2012, 09:14 PM
 

Το κείμενο από το βιβλίο της ιστορίας  έχει δύσκολο για την ηλικία των μαθητών λεξιλόγιο και πολλές πληροφορίες.Όλα αυτά δυσκολεύουν τους ελληνόφωνους μαθητές και ακόμα περισσότερο τους αλλοδαπούς.Από την εμπειρία μου έχω διαπιστώσει ότι ολόκληρο το βιβλίο δεν είναι κατάλληλο για τους μαθητές του δημοτικού ,και τα σχετικά κεφάλαια θα μπορούσαν να διδαχθούν με ένα κάπως περισσότερο ευκολονόητο τρόπο και με τον συνδυασμό των διαφόρων διδακτικών μεθόδων.

Το 1ο βίντεο είναι ευχάριστο και κατανοητό αφού συνοδεύεται από την εικόνα, με μόνη εξαίρεση τη λέξη <<αναδάσωση>> και με τον κατά κάποιον τρόπο ταχύ λόγο του.Στο 2ο βίντεο το λεξιλόγιο ακούγεται κάπως ξένο για την ηλικία τους και ίσως αυτό καθιστά δύσκολη την κατανόηση του.Προκαλεί όμως το ενδιαφέρον των παιδιών αφού οι παρουσιαστές είναι και οι ίδιοι παιδιά και οι εικόνες προκαλούν την προσοχή τους.

Η 1η πρόσκληση είναι ευχάριστη,δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.Η δυσκολία βρίσκεται στις λέξεις φάνκυ κ.λ.π.Στη δεύτερη  πρόσκληση ο γραφικός χαρακτήρας (όπως έχει ειπωθεί)την καθιστά δυσανάγνωστη αλλά είναι σαφής αφού οι σημαντικές πληροφορίες είναι υπογραμμισμένες.Η παρουσία κάποιας εικόνας ή ζωγραφιάς ίσως να την έκανε ακόμα πιο ελκυστική.

Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Ελευθερία Ζάγκα - Sunday, 8 January 2012, 04:00 PM
 

 

 

Χρόνια Πολλά κια καλή χρονιά! Πώς νομίζετε ότι θα μπορούσε να απλοποιηθεί το περιεχόμενο, ώστε να γίνει κατανοητό; έχετε εφαρμόσει κάτι εναλλακτικό στην τάξη σας;

Φωτογραφία Λιβερη Αναστασια
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Λιβερη Αναστασια - Sunday, 8 January 2012, 09:20 PM
 

Καλή Χρονιά, σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες αλλά και στους συνεργάτες του προγράμματος. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο μας.

Συμφωνώ πως το πιο δύσκολο κείμενο ήταν το μάθημα της Ιστορίας, γιατί η ακαδημαϊκή και λογοτεχνική γλώσσα του για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν δυσκολεύει όχι μόνο τους αλλοδαπούς αλλά και τους γηγενείς με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες ή από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ο κάθε εκπαιδευτικός όμως έχει τη δυνατότητα ακολουθώντας το "Πρώτα ο μαθητής" να προσφέρει διαφοροποιημένη τη διδασκαλία του ώστε να πετύχουν τους στόχους όλο και περισσότεροι μαθητές. Οι προ- οργανωτές ή οι νοητικοί χάρτες ( με εικόνες) με τις βασικές έννοιες και τις σχετικές συσχετίσεις τους βοηθούν στην κατανόηση αλλά και στη σταθερότητα της μάθησης.

Η χρήση της παραδοσιακής διήγησης παράλληλα, με αργό ρυθμό, θα δώσει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.Αν ακολουθήσει επιπλέον και ομαδικές βιωματικές προσεγγίσεις π.χ. με θεατρική αναπαράσταση και αφθόρμητους διαλόγους που θα σκεφτούν τα ίδια τα παιδιά, ή με ζωγραφική,τότε, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της κοινωνικής μάθησης, και οι αλλοδαποί μαθητές θα συμμετέχουν και θα κατανοήσουν ακόμη καλύτερα το μάθημα.

Το βίντεο με τα Ηφαίστεια δεν είχε καλό ήχο. Θεωρώ πως θα ήταν χρήσιμο να υπάρχουν και υπότιτλοι στα ελληνικά για όσους δεν κατανοούν αμέσως όλες τις λέξεις. Αυτό θα μπορούσε να γίνει στη δεύτερη επανάληψη.

Οι προσκλήσεις ήταν κατανοητές ιδιαίταιρα η χειρόγραφη, αφού δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουν το περιεχόμενο ακόμη και όσοι βρίσκονται στο επίπεδο των αρχαρίων Α1-Α2, που έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν απλές λέξεις.Θεωρώ πως είναι ένα βιωματικό κείμενο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο επίπεδο αυτό.

Φωτογραφία Παπαβασιλείου Ιωάννα
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Παπαβασιλείου Ιωάννα - Monday, 9 January 2012, 08:41 PM
 

Όπως ανέφερα και στο θέμα συζήτησης με τίτλο "Κείμενo αυξημένου βαθμού δυσκολίας" θεωρώ πως για την κατανόηση του κειμένου, η εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου θα ήταν μια σημαντική διδακτική πρόταση.Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές θα μελετήσουν το κείμενο, θα διατυπώσουν τα ερωτήματα και τις απόψεις τους και ταυτόχρονα ο/η εκπαιδευτικός θα διαγνώσει το βαθμό κατανόησης ώστε να προσφέρει τη κατάλληλη βοήθεια και καθοδήγηση (επεξεργασία του λεξιλογίου,διαπραγμάτευση του νοήματος κλπ) .Στη συνέχεια μπορεί να αναθέσει ομαδικές εργασίες στα παιδιά λαμβάνοντας υπόψη το διαφορετικό γνωστικό και κοινωνικό τους επίπεδο και να αναθέσει ρόλους σε καθένα από τα μέλη τους ανάλογα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους.Μέσα στην ομάδα οι αλλοδαποί μαθητές θα δεχτούν πλούτο ερεθισμάτων και θα συμμετέχουν δυναμικά και δημιουργικά στη μαθησιακή διαδικασία.

Φωτογραφία Καραφούσια Δήμητρα
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Καραφούσια Δήμητρα - Monday, 9 January 2012, 10:56 PM
 

Kατά την άποψη μου υπάρχουν διάφορες μέθοδοι τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει ο/η εκπαιδευτικός προκειμένου να γίνει κατανοητό το μάθημα .Η χρήση διαγραμμάτων  και ερωτήσεων σε συνδιασμό με την επεξεργασία του λεξιλογίου και τη χρήση διαδικτύου  και πολυμέσων (προβολή εικόνων,σχετικών τραγουδιών ή ακόμα και ταινιών ) διευκολύνει και εγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών.

Αυτό που εφάρμοσα φέτος στο μάθημα της ιστορίας (ΣΤ' τάξη) ήταν να χωρίσω τους μαθητές σε 2 ομάδες και να αναθέσω την παρουσίαση του μαθήματος με την δική τους ματιά !Μπορώ να πω ότι τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με μεγάλη χαρά.Οι μαθητές που γνώριζαν καλύτερα τη γλώσσα βοήθησαν τους αλλοδαπούς μαθητές επεξηγώντας τυχών απορίες και αναπτύσσοντας έτσι το αίσθημα της συνεργασίας.Κάθε ομάδα ετοίμασε την παρουσίαση της με διαφορετικό τρόπο.Η πρώτη ομάδα ζωγράφισε το μάθημα σε μορφή  cartoon ενώ η  δεύτερη έκανε δραματοποίηση.Αξίζει να σημειωθεί πως οι αλλοδαποί μαθητές ήταν πολύ ενεργοί σ'αυτήν τη διαδικασία και  άφησαν πίσω τις γλωσσικές δυσκολίες.

Δυστηχώς τέτοιες δράσεις δεν μπορούν να συμβάινουν  πολυ συχνά διότι δεν υπάρχει  ο διαθέσιμος χρόνος.

Φωτογραφία Καραφούσια Δήμητρα
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Καραφούσια Δήμητρα - Monday, 9 January 2012, 11:24 PM
 

Συνάδελφοι  ζητάω συγνώμη για τα ορθογραφικά λάθη.Δυστυχώς δεν πρόλαβα να κάνω τις απαραίτητες διορθώσεις και το κείμενο τυπώθηκε!

Φωτογραφία Γαλαρνιώτη όλγα
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Γαλαρνιώτη όλγα - Tuesday, 10 January 2012, 02:56 AM
 

Σκοπός: Να εμπλακούν όλοι οι μαθητές στη διαδικασία μάθησης και να γίνει κατανοητή η γνώση από οποιοδήποτε τρόπο εκμάθησης κι αν έχουν υιοθετήσει οι μαθητές:

 • αισθητηριακό-διασθητικό
 • οπτικο-λεκτικό
 • επαγωγικό-αναγωγικό
 • ενεργητικό-στοχαστικό
 • σταδιακό-σφαιρικό

Μέθοδος: ομαδοσυνεργατική

Δραστηριότητες:

 • παραλληλισμός κατάστασης με παρόμοιες από νεότερα χρόνια
 • χρήση διαγραμμάτων με απλές λέξεις-κλειδιά και έννοιες από και για μαθητές
 • χρήση χάρτη
 • εικόνες μορφών εποχής προκειμένου να σχηματίσουν μια οπτικοποιημένη εικόνα στο μυαλό τους οι μαθητές
 • δραματοποίηση
 • εικονογράφηση από τους μαθητές(με τον τρόπο αυτό ακόμη και οι μαθητές οι οποίοι δε μιλούν καλά τη γλώσσα θα μπορέσουν να αποτυπώσουν ό,τι κατανόησαν).
Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Ελευθερία Ζάγκα - Thursday, 12 January 2012, 06:32 PM
 

Όλα αυτά που περιγράφετε περιμένουμε να τα δούμε σε αναλυτική μορφή ως εργασία....

Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Ελευθερία Ζάγκα - Thursday, 12 January 2012, 06:30 PM
 

Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που περιγράφετε. Θα μπορούσατε, επομένως, να παρουσιάσετε τη δράση αυτή ως την εργασία που είναι και το παραδοτέο σας στο πλαίσιο της επιμόρφωσης. Ιδαίτερα εάν εμπεριέχει και κείμενα των παιδιών και συνοδεύεται από τη θεωρητική τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων, νομίζω ότι θα μας ενδιέφερε όλους.