Φωτογραφία Δέσποινα Παπαδοπούλου
12/12/2011 - 10/1/2012 Ασύγχρονο επιμορφωτικό σεμινάριο
από Δέσποινα Παπαδοπούλου - Sunday, 4 December 2011, 09:07 AM
 

Η Υποδράση 1.3 οργανώνει ασύγχρονο επιμορφωτικό σεμινάριο για τη διδασκαλία γλώσσας μέσω περιεχομένου. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους/-ες τους/τις εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στη Δράση 1.