Φωτογραφία Αθηνά Καλλαρά
Απάντηση: Γιατί εγγραφήκατε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα Υποστήριξης της Διδασκαλίας στην Τάξη Υποδοχής (ΥΔΤΥ);
από Αθηνά Καλλαρά - Tuesday, 24 January 2012, 06:16 PM
 

Είμαι σχολική σύμβουλος και  αλλόφωνοι μαθητές και μαθήτριες υπάρχουν στις κανονικές τάξεις και σε τάξεις υποδοχής. Θα ήθελα να αξιοποιήσω διδακτικές προτάσεις και υλικό στην αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους, καθοδηγώντας τους και σε μορφές διαφοροποιημένης διδασκαλίας.