Φωτογραφία Δέσποινα Παπαδοπούλου
Νέα προθεσμία - Θεματικό συμπόσιο, 23-25/11/2012
από Δέσποινα Παπαδοπούλου - Friday, 8 June 2012, 05:39 PM
 

Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων για το θεματικό συμπόσιο που διοργανώνει η Δράση 1 στο πλαίσιο του 15ου Διεθνούς συνεδρίου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας μετατέθηκε για τις 15 Ιουνίου 2012.