Φωτογραφία Δέσποινα Παπαδοπούλου
Ημερίδα, Θεσσαλονίκη, 10 Ιουνίου 2012
από Δέσποινα Παπαδοπούλου - Wednesday, 2 May 2012, 06:12 PM
 

Η Δράση 1 σε συνεργασία με τη Δράση 10 διοργανώνει Ημερίδα στις 10 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη με θέμα "Αποτίμηση και σχεδιασμός της λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής". Στην ημερίδα καλούνται να συμμετέχουν συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί και στελέχη εκπαίδευσης με εισηγήσεις στους θεματικούς άξονες: (α) η Ίδρυση και λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής και (β) ο Σχεδιασμός και η μεθόδευση διδασκαλίας στις Τ.Υ.