Φωτογραφία Δέσποινα Παπαδοπούλου
Ημερίδα, Αθήνα, 9 Ιουνίου 2012
από Δέσποινα Παπαδοπούλου - Wednesday, 2 May 2012, 06:12 PM
 

Η Δράση 1 σε συνεργασία με τη Δράση 10 διοργανώνει Ημερίδα στις 9 Ιουνίου στην Αθήνα με θέμα "Αποτίμηση και σχεδιασμός της λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής". Στην ημερίδα καλούνται να συμμετέχουν συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί και στελέχη εκπαίδευσης με εισηγήσεις στους θεματικούς άξονες: (α) η Ίδρυση και λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής και (β) ο Σχεδιασμός και η μεθόδευση διδασκαλίας στις Τ.Υ.