Φωτογραφία Φωτεινή Κωνσταντίνου
Απάντηση: Πόσο σημαντικό θεωρείτε τον σχεδιασμό διδακτικών δραστηριοτήτων στην οργάνωση της διδασκαλίας σας;
από Φωτεινή Κωνσταντίνου - Friday, 4 May 2012, 04:51 PM
 

Ο σχεδιασμός διδακτικών δραστηριοτήτων είναι πολύ σημαντικός καθώς ο εκπαιδευτικός μπορεί με αυτόν τον τρόπο να εμπλέξει στη μαθησιακή διαδικασία όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως επιπέδου. Έτσι συμμετέχουν όλοι ενεργά στο μάθημα, ο καθένας σύμφωνα με τις δυνατότητές του.