Φωτογραφία Έφη Κοντοκώστα
Πόσο σημαντικό θεωρείτε τον σχεδιασμό διδακτικών δραστηριοτήτων στην οργάνωση της διδασκαλίας σας;
από Έφη Κοντοκώστα - Sunday, 1 April 2012, 11:36 PM
 

Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην οργάνωση της διδασκαλίας σας ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων για τον μεταγλωσσικό έλεγχο και την εμπέδωση της διδασκαλίας γραμματικών και συντακτικών φαινομένων;

Τόσο ο σχεδιασμός πρωτότυπων δραστηριοτήτων όσο και η αξιοποίηση του διαθέσιμου διδακτικού υλικού προσφέρουν στον εκπαιδευτικό αυτονομία και μεγαλύτερη ευκολία προσαρμογής στα διαρκώς μεταβαλλόμενα δεδομένα μιας Τάξης Υποδοχής.

Και στις δύο περιπτώσεις οι βασικές μεθοδολογικές αρχές είναι ίδιες (π.χ. καθορισμός και ιεράρχηση διδακτικών στόχων κ.λπ.) και καθορίζονται πάντα σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες μιας ανομοιογενούς και πολυεπίπεδης τάξης, όπως είναι η Τάξη Υποδοχής. Κατά συνέπεια, ακόμη και η αξιοποίηση του ήδη έτοιμου και διαθέσιμου υλικού προϋποθέτει μια μορφή "σχεδιασμού", με την έννοια της κατάλληλης επιλογής, προσαρμογής, τροποποίησης ή διαβάθμισης, προκείμενου να ανταποκρίνεται στις γλωσσικές ανάγκες όλων των μαθητών της τάξης.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα, είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση; Αφενός μεν ο εκπαιδευτικός αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση της διδασκαλίας του, αφετέρου δε κανένας μαθητής μας δεν αδρανοποιείται, αφού ο σχεδιασμός μας προϋποθέτει διερεύνηση των αναγκών των μαθητών και αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλων των διαφορετικών γλωσσικών επιπέδων που εντοπίζονται στην Τάξη Υποδοχής.

 
Φωτογραφία Τιτίκα-Κωνσταντίνα Τσιντώνη
Απάντηση: Πόσο σημαντικό θεωρείτε τον σχεδιασμό διδακτικών δραστηριοτήτων στην οργάνωση της διδασκαλίας σας;
από Τιτίκα-Κωνσταντίνα Τσιντώνη - Thursday, 19 April 2012, 09:32 AM
 

Καλημέρα, Χρόνια Πολλά, Χριστός Ανέστη!

Συμφωνώ απόλυτα με τις παραπάνω απόψεις για τη συμβολή του σωστού σχεδιασμού μαθησιακών δραστηριοτήτων στην οργάνωση της διδασκαλίας. Τόσο ο εκπαιδευτικός, όσο και ο μαθητής βρίσκονται σε εγρήγορση και διευκολύνεται άριστα η παιδαγωγική διαδικασία!  

Φωτογραφία Αργυρώ Κοτρωνιά
Απάντηση: Πόσο σημαντικό θεωρείτε τον σχεδιασμό διδακτικών δραστηριοτήτων στην οργάνωση της διδασκαλίας σας;
από Αργυρώ Κοτρωνιά - Saturday, 21 April 2012, 01:09 AM
 

Nα χαιρετήσω κι εγώ την παρέα σας και αφού ευχηθώ σε όλους Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και δημιουργικά, θα ήθελα να καταθέσω την άποψή μου ως νέα συνάδελφος.

Θεωρώ πως ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων στην οργάνωση της διδασκαλίας ειναι απαραίτητος, δεδομένου της ιδιαιτερότητας και της ποικιλομορφίας των μαθητών μιας ΤΥ. Στην περίπτωση μάλιστα   που η εμπειρία του δασκάλου είναι μικρή, όπως η δικιά μου, ο σωστός σχεδιασμός είναι εκείνος που θα σταθεί αντίβαρο και θα επιτρέψει τη μετατροπή της ιδιαιτερότητας σε δυνατότητητα.

Φωτογραφία Παπαδόπουλος Ιωάννης
Απάντηση: Πόσο σημαντικό θεωρείτε τον σχεδιασμό διδακτικών δραστηριοτήτων στην οργάνωση της διδασκαλίας σας;
από Παπαδόπουλος Ιωάννης - Sunday, 29 April 2012, 11:04 PM
 

Παρόλο που ο σχεδιασμός δεν είναι πανάκεια και πρέπει να προσέχουμε το σχεδίασμά μας να μην είναι πιο σημαντικό από τις ανάγκες των μαθητών μας, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, ειδικά αν έχουμε την ευχέρεια να το τροποποιήσουμε αν δούμε ότι δεν λειτουργεί πρακτικά...

Φωτογραφία Κώστας Κακαρίκος
Απάντηση: Πόσο σημαντικό θεωρείτε τον σχεδιασμό διδακτικών δραστηριοτήτων στην οργάνωση της διδασκαλίας σας;
από Κώστας Κακαρίκος - Monday, 30 April 2012, 10:06 PM
 

Πολύ σωστή παρατήρηση. Αρκεί βεβαίως προτού προχωρήσει κανείς στη δημιουργία των δικών του δραστηριοτήτων να έχει διερευνήσει τις δυνατότητες των μαθητών του τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί να οργανώσει το μάθημά του στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διδασκαλίας η οποία από κάθε άποψη αποτελεί και το κύριο ζητούμενο στις Τάξεις Υποδοχής.

Φωτογραφία Νίκη Λιόπα
Απάντηση: Πόσο σημαντικό θεωρείτε τον σχεδιασμό διδακτικών δραστηριοτήτων στην οργάνωση της διδασκαλίας σας;
από Νίκη Λιόπα - Monday, 30 April 2012, 10:34 AM
 

Χαιρετώ την ομάδα

Ο έλεγχος για το αν  εμπεδώθηκαν τα γραμματικά ή συντακτικά φαινόμενα μετά τη διδασκαλία τους νομίζω ότι επιβάλλεται για την περαιτέρω πορεία της διδασκαλίας.Μ' αυτό το σκεπτικό ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων για το μεταγλωσικό έλεγχο είναι σημαντικός.Τώρα αν αυτές τις δραστηριότητες τις σχεδιάσει ο δάσκαλος ή τις βρει έτοιμες από ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, αρκεί να είναι προσαρμοσμένες στη διδασκαλία που έχει κάνει και να απευθύνονται στον κάθε μαθητή, με σκοπό να ελεγθεί αυτό ακριβώς που ήταν προσδωκόμενο να μάθει.

Φωτογραφία Φωτεινή Κωνσταντίνου
Απάντηση: Πόσο σημαντικό θεωρείτε τον σχεδιασμό διδακτικών δραστηριοτήτων στην οργάνωση της διδασκαλίας σας;
από Φωτεινή Κωνσταντίνου - Friday, 4 May 2012, 04:51 PM
 

Ο σχεδιασμός διδακτικών δραστηριοτήτων είναι πολύ σημαντικός καθώς ο εκπαιδευτικός μπορεί με αυτόν τον τρόπο να εμπλέξει στη μαθησιακή διαδικασία όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως επιπέδου. Έτσι συμμετέχουν όλοι ενεργά στο μάθημα, ο καθένας σύμφωνα με τις δυνατότητές του.