Φωτογραφία Βιβή Ανθοπούλου
Νέο Ασύγχρονο Σεμινάριο: Αξιολόγηση και Σχεδιασμός Γλωσσικών Δραστηριοτήτων - Επίθετο & Γραμματική Συμφωνία
από Βιβή Ανθοπούλου - Thursday, 29 March 2012, 11:33 AM
 

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012 ξεκινά Νέο Ασύγχρονο Σεμινάριο με θέμα "Αξιολόγηση και Σχεδιασμός Γλωσσικών Δραστηριοτήτων. Επίθετο - Γραμματική Συμφωνία", το οποίο θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Απριλίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της Δράσης 1 εκπαιδευτικοί (δηλ. όλοι όσοι έχουν ατομικό κωδικό πρόσβασης).  Για να λάβετε μέρος στο σεμινάριο αυτό δεν απαιτείται καμία επιπλέον διαδικασία. Η πιστοποίηση των 15 ωρών του σεμιναρίου, όπως και η σχετική βεβαίωση, θα χορηγηθεί στους εκπαιδευτικούς εκείνους που θα υποβάλουν εμπρόθεσμα την απαιτούμενη εργασία.