Φωτογραφία Ελένη Δριβάκου
ερωτηση σχετικα με την εκπονηση της εργασιας
από Ελένη Δριβάκου - Thursday, 12 January 2012, 07:05 PM
 

Για να επιβεβαιωθω οτι καταλαβα σωστα: Η εργασία θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό της διδασκαλίας και την αιτιολόγηση της επιλογής των τρόπων και των τεχνικών, την αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων, κείμενα ή οποιαδήποτε εργασία προέκυψε απο τη δουλειά των παιδιών και τέλος την αξιολόγση της όλης πορείας, δηλ. αν λειτούργησε θετικά, αν υπήρξαν κάποια προβλήματα και πως ξεπεράστηκαν, αν υπήρξε λανθασμένη επιλογή τεχνικής κ.τ.λ. Επίσης ήθελα να ρωτήσω αν είναι σημαντικό να αναφερθεί ο λόγος που επιλέχθηκε ένα μάθημα ή πως προέκυψε η επιλογή ενός διαθεματικού θέματος.

Ευχαριστώ

 
Φωτογραφία Σοφία Μαντζανίδου
Απάντηση: ερωτηση σχετικα με την εκπονηση της εργασιας
από Σοφία Μαντζανίδου - Thursday, 12 January 2012, 09:59 PM
 

Σωστά καταλάβατε. Όσο για το λόγο επιλογής του θέματος θα ήταν χρήσιμο, αλλά όχι και απαραίτητο να αναφερθεί. Να λάβετε, επίσης υπόψη σας τον αριθμό των λέξεων που πρέπει να έχει η εργασία.

Ελευθερία Ζάγκα.

Φωτογραφία Σελέντη Αθανασία
Απάντηση: ερωτηση σχετικα με την εκπονηση της εργασιας
από Σελέντη Αθανασία - Friday, 13 January 2012, 10:49 PM
 

Αν κατάλαβα καλά η εργασία μπορεί να αναφέρεται σε ένα σχέδιο εργασίας, το οποίο δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί σε σχολική τάξη. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνει παρουσίαση εργασιών των μαθητών ή αξιολόγηση της διαδικασίας.

Ευχαριστώ

Φωτογραφία Μαρίνα Ματθαιουδάκη
Απάντηση: ερωτηση σχετικα με την εκπονηση της εργασιας
από Μαρίνα Ματθαιουδάκη - Sunday, 15 January 2012, 01:07 PM
 

Καλημέρα.

Στην περίπτωση αυτή (ένα σχέδιο εργασίας το οποίο δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί σε σχολική τάξη), θα αναφερθείτε στο είδος των εργασιών που θα μπορούσαν να αναλάβουν οι μαθητές να παρουσιάσουν καθώς επίσης και στη διαδικασία και τον τρόπο αξιολόγησης που θα υιοθετήσετε.

 

Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: ερωτηση σχετικα με την εκπονηση της εργασιας
από Ελευθερία Ζάγκα - Sunday, 15 January 2012, 08:46 PM
 

Η εργασία σας μπορεί να αφορά  ένα σχέδιο μαθήματος που εφαρμόστηκε, εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί σε τάξη με την προβλεπόμενη αξιολόγηση. Εάν δεν έχει εφαρμοστεί, εξυπακούεται ότι δεν περιλαμβάνει εργασίες των μαθητών, εάν όμως το σχέδιο μαθήματος δεν είναι " επί χάρτου" τότε θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και κάποιες από τις εργασίες των μαθητών.

Φωτογραφία Βαγγέλης Μαλμέν
Απάντηση: ερωτηση σχετικα με την εκπονηση της εργασιας
από Βαγγέλης Μαλμέν - Sunday, 15 January 2012, 10:06 PM
 

Θα ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά τη φόρμα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Εννοείτε να πάρουμε κάποιες ιδέες από αυτή και να τις εφαρμόσουμε στο δικό μας σχέδιο μαθήματος ή να αξιοποιηθεί πλήρως; Επίσης, το σχέδιο αφορά μάθημα μόνο για την τάξη συμφοίτησης κι όχι για την τάξη υποδοχής; 

Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: ερωτηση σχετικα με την εκπονηση της εργασιας
από Ελευθερία Ζάγκα - Sunday, 15 January 2012, 10:35 PM
 

Χρειάζεται να αξιοποιήσετε στοιχεία του υλικού που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα ή /και  ό, τι άλλο γνωρίζετε από άλλες επιμορφώσεις και να σχεδιάσετε ένα μάθημα με όλα του τα στάδια για όποιο γνωστικό αντικείμενο θέλετε που να μπορεί να εφαρμοστεί ή να εφαρμόστηκε είτε σε τάξη συμφοίτητης είτε σε τάξη υποδοχής.

Φωτογραφία Ελένη Δριβάκου
Απάντηση: ερωτηση σχετικα με την εκπονηση της εργασιας
από Ελένη Δριβάκου - Tuesday, 17 January 2012, 02:10 PM
 

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!

Θα ήθελα για άλλη μία φορά να σας ρωτήσω σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου μαθήματος. Πρέπει  ο σχεδιασμός που θα κάνω να εφαρμοστεί μόνο από εμένα ή θα τπάρχει δυνατόητα να εφαρμοστεί και από τη δασκάλα της τάξης συμφοίτησης , κι εγώ απλά να παρατηρώ και να καταγράφω και να παρεμβαίνω αν χρειάζεται.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

Φωτογραφία Μαρίνα Ματθαιουδάκη
Απάντηση: ερωτηση σχετικα με την εκπονηση της εργασιας
από Μαρίνα Ματθαιουδάκη - Tuesday, 17 January 2012, 04:52 PM
 

Το μάθημα θα μπορούσε να εφαρμοστεί και από σας και από τη δασκάλα της τάξης συμφοίτησης. Σ΄αυτή την περίπτωση καλό θα ήταν να είστε και οι 2 παρούσες στη διδασκαλία των δύο τάξεων (υποδοχής και συμφοίτησης).

 

Φωτογραφία Eιρήνη Νάρη
Απάντηση: ερωτηση σχετικα με την εκπονηση της εργασιας
από Eιρήνη Νάρη - Wednesday, 18 January 2012, 09:51 AM
 

Θα ήθελα μία διευκρίνηση. Κατά το σχεδιασμό του σχεδίου μαθήματος πρωτίστως θα λάβουμε υπόψη ότι απευθύνεται σε τάξη συμφοίτησης γηγενών και αλλοδαπών μαθητών και όχι αποκλειστικά σε τάξη υποδοχής. Ή ο καθένας μας μπορεί να ακολουθήσει ένα δικό του σενάριο, π.χ. μάθημα που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην τάξη υποδοχής και στην τάξη συμφοίτησης (όπως απαντήσατε στο προηγούμενο μήνυμα); Ευχαριστώ.

Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: ερωτηση σχετικα με την εκπονηση της εργασιας
από Ελευθερία Ζάγκα - Wednesday, 18 January 2012, 06:48 PM
 

Μπορείτε να σχεδιάσετε ένα μάθημα είτε για τάξη συμφοίτησης είτε για τάξη υποδοχής, αρκεί να το δηλώσετε εξαρχής.