Φωτογραφία Μαυρομάτη Βασιλική
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
από Μαυρομάτη Βασιλική - Wednesday, 11 January 2012, 10:24 PM
 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν αποτελεί ένα είδος ιδιαίτερης εκπαίδευσης για ένα συγκεκριμένο σύνολο μαθητών, αλλά ένα σύνολο παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών, μια φιλοσοφία που πρέπει να διαπερνά κάθε πτυχή της σχολικής ζωής, διασφαλίζοντας ευκαιρίες και δυνατότητες για μάθηση και κοινωνική ένταξη για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις ενδεχόμενες ιδιαιτερότητές τους.