Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: Ποιο κείμενο από όλα πιστεύετε ότι θα δυσκόλευε περισσότερο τους μαθητές σας και γιατί;
από Ελευθερία Ζάγκα - Thursday, 12 January 2012, 06:47 PM
 

Η αλήθεια είναι ότι όταν δουλεύει κανείς με πληθυσμούς που έχουν διαφορετικό πολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Έτσι, μπορεί κανείς να θεωρεί ότι είναι οικεία ή κατακτημένα κάποια πράγματα στα δίγλωσσα παιδιά, αλλά κάτι τέτοιο να μην ισχύει. Συχνά οι μαθητές δεν γνωρίζουν έννοιες ούτε στη μητρική τους γλώσσα, επειδή δεν πρόλαβαν ενδεχομένως να τις διδαχθούν και αυτός είναι  ένας από τους λόγους για τον οποίο τα δίγλωσσα εγχειρίδια που κάποτε χρησιμοποιήθηκαν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν απέδωσαν. Εάν σε όλα αυτά προσθέσουμε και το γεγονός ότι η φοίτηση στα ελληνικά σχολεία δεν εγγυάται  εξ ορισμού τη γνωστική  και γλωσσική εξέλιξη των δίγλωσσων μαθητών για διάφορους λόγους - ο ένας είναι αυτός που αναφέρατε- τότε νομίζω ότι η εκπαιδευτική διαδικασία σε Τ.Υ ή σε μικτή τάξη πρέπει να ξεκινά από διαφορετική αφετηρία.