Φωτογραφία Δέσποινα Παπαδοπούλου
Ημερίδα στις 14 Ιανουαρίου 2012 στη Θεσσαλονίκη
από Δέσποινα Παπαδοπούλου - Wednesday, 4 January 2012, 07:39 AM
 

Οι Δράσεις 1, 2 και 5, σε συνεργασία με το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας και το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, οργανώνουν ημερίδα με θέμα "Γλωσσική εκπαίδευση σε δίγλωσσους μαθητές" στις 14 Ιανουαρίου 2012 στη Θεσσαλονίκη. Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη 546 36. Οι ομιλίες θα είναι στην αγγλική γλώσσα με παράλληλη διερμηνεία. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.