Φωτογραφία Χαριτωμένη Μανούσου
Προσδοκίες από το πρόγραμμα
από Χαριτωμένη Μανούσου - Tuesday, 3 January 2012, 12:07 PM
 

Νιώθω πραγματικά πολύ χαρούμενη που συμμετέχω στο σεμινάριο αυτό. Πιστεύω ότι το επάγγελμά μας έχει ανάγκη από συνεχή ανατροφοδότηση η οποία πρέπει να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον η μορφή του προγράμματος (ασύγχρονο και εξ αποστάσεως) μας δίνει την ευκαιρία, πέρα από την επιμορφωτική του δράση, να ανταλλάξουμε απόψεις με συναδλερφους από όλη την Ελλάδα και να χρησιμοποιήσουμε καλές πρατικές στην τάξη μας.

Είναι τραγική η ελαφρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι γλωσσικές δυσκολίες των αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό σχολείο σήμερα. Προσπαθώντας να αντισταθώ, ψάχνω τρόπους να καταφέρω να στηρίξω ψυχολογικά και μαθησιακά τους μαθητές αυτούς, χρησιμοποιώντας στρατηγικές που διευκολύνουν γενικότερα τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Από τα σεμινάριο αυτό περιμένω να γνωρίσω πιο εξειδικευμένες προσεγγίσεις διδασκαλίας στο κύριο θέμα της γλώσσας που απασχολεί κυρίως τις τάξεις υποδοχής.