Φωτογραφία Μαρία Ιατράκη
Απάντηση: Συζήτηση δραστηριοτήτων αφόρμησης για το Δημοτικό
από Μαρία Ιατράκη - Wednesday, 25 January 2012, 07:33 PM
 

Συμφωνώ με την προλαλήσασα, κ Σκαλιδοπούλου. Σε ό,τι αφορά στο μάθημα της Ιστορίας, το κείμενο εξαιτίας των τηλεγραφικών αποφάνσεων είναι στεγνό και απωθητκό, ενώ η τόση σύντμηση καθιστά το περιεχόμενο δυσνόητο. Από τα βίντεο, το πρώτο αποτελεί και αφορμή για τη δημιουργικότητα των μαθητών καθώς είναι mashup.