Ομήρου Ιλιάδα, Α 106-306:Η φιλονικία Αγαμέμνονα και Αχιλλέα

Στην εργασία που ακολουθεί, στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση της Β΄Γυμνασίου (Ιλιάδα), προσεγγίζεται η ενότητα με θέμα τη σύγκρουση των δύο ισχυρών αρχηγών, του Αγαμέμνονα και του Αχιλλέα. Η ενότητα εξετάζεται τόσο από το σχολικό εγχειρίδιο, αλλά παράλληλα προσφέρεται στους μαθητές και ένας πιο απλοποιημένος διάλογος. Για τον εμπλουτισμό του μαθήματος  επιστρατεύονται εικόνες και ντοκιμαντέρ από το διαδίκτυο, τα οποία παρουσιάζουμε  στους μαθητές καλώντας τους να  τα επεξεργαστούν. Ο σκοπός της δραστηριότητας είναι να οδηγήσει τους μαθητές στην κατανόηση του κειμένου, αλλά και να τους βοηθήσει να δουν τον πολιτισμό,  τους ήρωες και τις αξίες τους τόσο συγχρονικά όσο και διαχρονικά και να τους κάνει να τα μεταφέρουν στη σύγχρονη εποχή. Επίσης η εργασία στοχεύει στο να οξύνει την ικανότητα των μαθητών να χαρακτηρίζουν και να αξιολογούν πρόσωπα και καταστάσεις, να  μπαίνουν στη θέση των προσώπων και να επιχειρηματολογούν υπέρ ή εναντίον τους.

Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1, Β2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Β' Γυμνασίου

Ηλικιακή Ομάδα: 13-15

Διάστημα Εφαρμογής: 2 διδακτικές ώρες, Δεκέμβριος 2011
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Επικοινωνιακή Περίσταση:

Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο, Προφορά
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:

Αίθουσα με υπολογιστή και βιντεοπροτζέκτορα και σύνδεση με διαδίκτυο.

Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:

Οργάνωση Τάξης:
Ομαδική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

Οι προηγούμενες ενότητες –η εξιστόρηση της «μήνιδος» του Αχιλλέα.

Λέξεις Κλειδιά:
Καθημερινή επικοινωνία, Άνθρωποι: περιγραφές/χαρακτήρες
Γενικοί στόχοι:
 •          Να κατανοήσουν το κείμενο και ταυτόχρονα να βελτιώσουν τις στρατηγικές κατανόησης γραπτού λόγου
 •          Να μπουν στην ψυχολογία των ηρώων και ει δυνατόν να μπουν στη θέση τους (ενσυναίσθηση)
 •          Να οξύνουν την ικανότητά τους στο χαρακτηρισμό ανθρώπων
 •         Να αναπτύξουν μεταξύ τους καλύτερη συνεργασία
 •         Να βελτιώσουν τον προφορικό λόγο
 •         Να συνδέσουν το παρελθόν με το σήμερα και να συνειδητοποιήσουν τη διαχρονικότητα του ομηρικού έπους
 •          Να μαθαίνουν, να αντλούν πληροφορίες μέσα από πληθώρα πηγών και ερεθισμάτων (εμπλουτισμένη διδασκαλία)
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Λογικές Γνωσιακές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Ικανότητα για διατύπωση και λύση προβλημάτων
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Πολιτισμική Επίγνωση
Δομικοί Στόχοι :
 • Να κατανοήσουν τις τεχνικές του αφηγητή
Λεξιλογικοί Στόχοι:
 • Να  μάθουν λέξεις που περιγράφουν ανθρώπους εσωτερικά και εξωτερικά
Λειτουργικοί Στόχοι:
 • Να μπορούν να επιχειρηματολογούν
 • Να ασκηθούν στην παρατήρηση και στη σύγκριση (στην προκειμένη περίπτωση με αφορμή  καλλιτεχνικά έργα)
Άλλοι Στόχοι

Προγραμματισμός για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται στην Τ.Υ.

Κάποιοι από τους στόχους είναι βραχυπρόθεσμοι και η επίτευξή τους μπορεί να αποτιμηθεί άμεσα με έλεγχο της επίδοσης μέσα στην τάξη ή έλεγχο των εργασιών των μαθητών ή με μία γραπτή δοκιμασία που μπορούμε να δώσουμε στους μαθητές.Κάποιοι άλλοι στόχοι (όπως η άσκηση στη συνεργασία) δεν μπορούν να ελεγχθούν άμεσα, αλλά είναι μακροπρόθεσμοι και τα αποτελέσματά τους λειτουργούν αθροιστικά καθώς προστίθενται στο σύνολο της κοινωνικής εμπειρίας του κάθε μαθητή.

Δημιουργήθηκε στις 05/07/2012 12:49 από τον Αφροδίτη Τουτουδάκη (2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού)