ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

Αποτελεί μία άσκηση αξοικείωσης των μαθητών με τις σύνθετες λέξεις στην οποία αρχικά ζητείται από τους μαθητές να εντοπίσουν τις 13 σύνθετες λέξεις (λανθασμένες και σωστές), στη συνέχεια να βρούνε τα 8 λάθη και τέλος να τα διορθώσουνε γράφοντας την σωστή λέξη.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Επικοινωνιακή Περίσταση:

Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:

Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Επαρκές Λεξιλόγιο, κλίση ουσιαστικών και σωστός τονισμός
Λέξεις Κλειδιά:
Το σπίτι μου/Η κατοικία
Γενικοί στόχοι:
Μαθησιακοί και γνωστικοί
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Χρήση σωστών καταλήξεων και συνδετικού φωνήεντος
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Συνδυασμός λέξεων
Λειτουργικοί Στόχοι:
Χρήση σύνθετων λέξεων στο καθημερινό λεξιλόγιο
Άλλοι Στόχοι
Κατανόηση τονικού συστήματος της Ελληνικής
Συμμέτοχοι:
- ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΙΟΥ ()

Δημιουργήθηκε στις 07/06/2012 20:43 από τον Σέβη Σαμαρά (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ)