Άσκηση Συμπλήρωσης Κενών: Οι φίλοι από τις καλοκαιρινές διακοπές

Διαδραστική άσκηση συμπλήρωσης κενών.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου, Β' Γυμνασίου, Γ' Γυμνασίου, Α' Λυκείου, Β' Λυκείου, Γ' Λυκείου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Η άσκηση αυτή έχει δημιουργηθεί με το ελεύθερο λογισμικό hot potatoes (http://hotpot.uvic.ca/ ), είναι διαδραστική και απαιτεί τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Είναι απαραίτητο να έχει προηγηθί διδασκαλία

- των  ασθενών τύπων προσωπικών αντωνυμιών σε θέση άμεσου και έμμεσου αντικειμένου
-    των μονόπτωτων και δίπτωτων ρημάτων
-    της σύνταξης ρημάτων με ψυχολογικό υποκείμενο ( π.χ. μου αρέσει, μου πάει) 
Γενικοί στόχοι:
- οι ασθενείς τύποι προσωπικών αντωνυμιών σε θέση άμεσου και έμμεσου αντικειμένου
-    τα μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα  
-    η σύνταξη ρημάτων με ψυχολογικό υποκείμενο ( π.χ. μου αρέσει, μου πάει) 
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
- οι ασθενείς τύποι προσωπικών αντωνυμιών σε θέση άμεσου και έμμεσου αντικειμένου
-    τα μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα  
-    η σύνταξη ρημάτων με ψυχολογικό υποκείμενο ( π.χ. μου αρέσει, μου πάει) 
Λεξιλογικοί Στόχοι:
...
Λειτουργικοί Στόχοι:
...
Δημιουργήθηκε στις 07/06/2012 16:12 από τον Βιβή Ανθοπούλου (Συνεργάτις Δράσης 1)