Λεξιλόγιο: Κοινωνικά Χαρακτηριστικά - ΚΠΑ

Άσκηση Αντιστοίχισης - Η άσκηση αυτή αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας με τίτλο «Μου επιβάλλεις.., δε μου αναγνωρίζεις δικαιώματα…, πεινάω…, επαναστατώ και… σου παίρνω την εξουσία», η οποία είναι αναρτημένη στη Βάση Γλωσσικών Δραστηριοτήτων της Δράσης 1 του Προγράμματος "Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών".  Μπορεί να αξιοποιηθεί και αυτόνομα.

Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Γ' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Η άσκηση αυτή έχει δημιουργηθεί με το ελεύθερο λογισμικό hot potatoes (http://hotpot.uvic.ca/ ), είναι διαδραστική και απαιτεί τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Διδασκαλία των σελ. 22-24 του βιβλίου Κοινωνικής και Πολτικής Αγωγής της Γ' Γυμνασίου και επεξήγηση των "δύσκολων" για τους αλλόγλωσσους μαθητές λέξεων.
Λέξεις Κλειδιά:
Πολιτική/Η δημόσια ζωή
Γενικοί στόχοι:
Σύνδεση της γλωσσικής διδασκαλίας στην ΤΥ με τη διδασκαλία του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
...
Λεξιλογικοί Στόχοι:
κατανόηση και εκμάθηση των άγνωστων λέξεων και της ορολογίας του μαθήματος της ΚΠΑ

Λειτουργικοί Στόχοι:
κατανόηση και απόδοση εννοιών των λέξεων περιφραστικά ή με συνώνυμα
Δημιουργήθηκε στις 07/06/2012 15:59 από τον Βιβή Ανθοπούλου (Συνεργάτις Δράσης 1)