Άσκηση Αντιστοίχισης: Το ξεκίνημα της Γαλλικής Επανάστασης

Η άσκηση αυτή αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας με τίτλο «Μου επιβάλλεις.., δε μου αναγνωρίζεις δικαιώματα…, πεινάω…, επαναστατώ και… σου παίρνω την εξουσία», η οποία είναι αναρτημένη στη Βάση Γλωσσικών Δραστηριοτήτων της Δράσης 1 του Προγράμματος "Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών".  Μπορεί να αξιοποιηθεί και αυτόνομα.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Γ' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Η άσκηση αυτή έχει δημιουργηθεί με το ελεύθερο λογισμικό hot potatoes (http://hotpot.uvic.ca/ ), είναι διαδραστική και απαιτεί τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Διδασκαλία της Ενότητας 3 («Η έκρηξη και η εξέλιξη της γαλλικής επανάστασης» - σελ.16) του βιβλίου της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Γ΄ γυμνασίου και επεξήγηση των "δύσκολων" για τους αλλόγλωσσους μαθητές λέξεων.
Γενικοί στόχοι:
Κατανόηση της ορολογίας ή/ και των άγνωστων λέξεων του μαθήματος της Ιστορίας της Γ΄Γυμνασίου (Ενότητα 3)



Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
...
Λεξιλογικοί Στόχοι:
κατανόηση και εκμάθηση των άγνωστων λέξεων και της ορολογίας του μαθήματος της ιστορίας
Λειτουργικοί Στόχοι:
κατανόηση και απόδοση εννοιών των λέξεων περιφραστικά
Δημιουργήθηκε στις 07/06/2012 15:50 από τον Βιβή Ανθοπούλου (Συνεργάτις Δράσης 1)