Λεξιλόγιο: Το ανθρωπογενές περιβάλλον

Άσκηση Αντιστοίχισης.  Η άσκηση αυτή αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας με τίτλο "Από την Εποχή του Λίθου στο Σήμερα", η οποία είναι αναρτημένη στη Βάση Γλωσσικών Δραστηριοτήτων της Δράσης 1 του Προγράμματος "Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών".   Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτόνομα.

Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1, Β2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Α' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Γεωγραφία
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Η άσκηση αυτή έχει δημιουργηθεί με το ελεύθερο λογισμικό hot potatoes (http://hotpot.uvic.ca/ ), είναι διαδραστική και απαιτεί τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Διδασκαλία των σελ. 98-101 από το βιβλίο Γεωγραφίας της Α΄ Γυμνασίου.
Λέξεις Κλειδιά:
Ο τόπος όπου ζω/Η πόλη/Το χωριό
Γενικοί στόχοι:

Σύνδεση της γλωσσικής διδασκαλίας στην Τάξη Υποδοχής με τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας της Α΄ Γυμνασίου.  Ενίσχυση της κατανόησης της ορολογίας του μαθήματος.

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
...
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Εκμάθηση του σύνθετου λεξιλογίου του μαθήματος της Γεωγρφίας της Α΄ Γυμνασίου.
Λειτουργικοί Στόχοι:
 Κατανόηση μέσω περιφραστικής περιγραφής των εννοιών των λέξεων και αντιστοίχισή τους.
Δημιουργήθηκε στις 07/06/2012 12:01 από τον Βιβή Ανθοπούλου (Συνεργάτις Δράσης 1)