΄Ασκηση Συμπλήρωσης Κενών: Η ενδυμασία παλαιότερα και σήμερα

Η άσκηση αυτή αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας με τίτλο "Από την Εποχή του Λίθου στο Σήμερα", η οποία είναι αναρτημένη στη Βάση Γλωσσικών Δραστηριοτήτων της Δράσης 1 του Προγράμματος "Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών" . Μπορεί να αξιοποιηθεί και αυτόνομα.

Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Α' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Η άσκηση αυτή έχει δημιουργήθεί με το ελεύθερο λογισμικό hot potatoes (http://hotpot.uvic.ca/ ), είναι διαδραστική και απαιτεί τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
  • Κλίση των ουσιαστικών και των επιθέτων
  • Διδασκαλία της χρήσης των προθέσεων από, σε και με  + αιτιατική
Λέξεις Κλειδιά:
Ο τόπος όπου ζω/Η πόλη/Το χωριό, Διατροφή, Ρούχα και χρώματα, Επαγγέλματα
Γενικοί στόχοι:
 Σύνδεση της γλωσσικής διδασκαλίας στην Τάξη Υποδοχής με τη Διδασκαλία του Μαθήματος της Ιστορίας της Α΄Γυμνασίου.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Διδασκαλία της χρήσης των προθέσεων από, σε και με  + αιτιατική
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Εμπέδωση του λεξιλογίου της ενότητας 1 του κεφαλαίου 1 της Ιστορίας της Α' Γυμνασίου
Λειτουργικοί Στόχοι:
Κατανόηση της λειτουργίας των προθέσεων από, σε και με και της χρήσης τους στον γραπτό και προφορικό λόγο.
Δημιουργήθηκε στις 07/06/2012 11:37 από τον Βιβή Ανθοπούλου (Συνεργάτις Δράσης 1)