Λεξιλόγιο: Από την Εποχή του Λίθου στο Σήμερα

Άσκηση Αντιστοίχισης.  Η άσκηση αυτή αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας με τίτλο "Από την Εποχή του Λίθου στο Σήμερα", η οποία είναι αναρτημένη στη Βάση Γλωσσικών Δραστηριοτήτων της Δράσης 1 του Προγράμματος "Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών". Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτόνομα. 

Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Α' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Η άσκηση αυτή έχει δημιουργήθεί με το ελεύθερο λογισμικό hot potatoes (http://hotpot.uvic.ca/ ), είναι διαδραστική και απαιτεί τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Διδασκαλία της Ενότητας 1 του Κεφαλαίου 1 της Ιστορίας της Α΄Γυμνασίου και επεξήγηση των "δύσκολων" για τους αλλόγλωσσους μαθητές λέξεων.
Γενικοί στόχοι:

Κατανόηση της ορολογίας ή/ και των άγνωστων λέξεων του μαθήματος της Ιστορίας της Α΄Γυμνασίου (Κεφ.1, Ενότητα 1)

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
...
Λεξιλογικοί Στόχοι:
κατανόηση και εκμάθηση των άγνωστων λέξεων και της ορολογίας του μαθήματος της ιστορίας
Λειτουργικοί Στόχοι:
κατανόηση και απόδοση εννοιών των λέξεων περιφραστικά
Δημιουργήθηκε στις 07/06/2012 11:22 από τον Βιβή Ανθοπούλου (Συνεργάτις Δράσης 1)