Σταυρόλεξο: Άνθρωπος και Διατροφή

Η άσκηση αυτή αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας με τίτλο "Από την Εποχή του Λίθου στο Σήμερα", η οποία είναι αναρτημένη στη Βάση Γλωσσικών Δραστηριοτήτων της Δράσης 1 του Προγράμματος "Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών".  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτόνομα.


 

Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου, Β' Γυμνασίου, Γ' Γυμνασίου, Α' Λυκείου, Β' Λυκείου, Γ' Λυκείου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Η άσκηση αυτή έχει δημιουργήθεί με το ελεύθερο λογισμικό hot potatoes (http://hotpot.uvic.ca/ ), είναι διαδραστική και απαιτεί τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Λεξιλόγιο σχετικό με τη διατροφή, την υγεία, την ευεξία και το ανθρώπινο σώμα.
Λέξεις Κλειδιά:
Διατροφή, Ανθρώπινο σώμα, Υγεία
Γενικοί στόχοι:
Εκμάθηση λεξιλογίου σχετικά με τη διατροφή και την υγεία.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Ορθιγραφία των λέξεων
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Εκμάθηση των λέξεων
Λειτουργικοί Στόχοι:
κατανόηση μέσω περιφραστικής περιγραφής και παραγωγή της έννοιας των λέξεων 
Δημιουργήθηκε στις 07/06/2012 10:43 από τον Βιβή Ανθοπούλου (Συνεργάτις Δράσης 1)