Σταυρόλεξο: Οι τροφές που τρώμε

Σταυρόλεξο -΄Η άσκηση αυτή αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας με τίτλο "Από την Εποχή του Λίθου στο Σήμερα", η οποία είναι αναρτημένη στη Βάση Γλωσσικών Δραστηριοτήτων της Δράσης 1 του Προγράμματος "Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών" .  Μπορεί να αξιοποιηθεί και αυτόνομα.

Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου, Β' Γυμνασίου, Γ' Γυμνασίου, Α' Λυκείου, Β' Λυκείου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Η άσκηση αυτή έχει δημιουργήθεί με το ελεύθερο λογισμικό hot potatoes (http://hotpot.uvic.ca/ ), είναι διαδραστική και απαιτεί τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

Πρέπει να έχει προηγηθεί διδασκαλία των τροφίμων (κρέας, φρούτα, λαχανικά κλπ)

Λέξεις Κλειδιά:
Διατροφή
Γενικοί στόχοι:
Εκμάθηση βασικού λεξιλογίου για τις τροφές του ανθρώπου
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
ορθογραφία των λέξεων
Λεξιλογικοί Στόχοι:
κατανόηση και παραγωγή εννοιών των λέξεων
Λειτουργικοί Στόχοι:

...

Δημιουργήθηκε στις 07/06/2012 10:35 από τον Βιβή Ανθοπούλου (Συνεργάτις Δράσης 1)