Φωνολογική ενημερότητα : δ / ντ, β /μπ, γ / γκ /γγ

Άσκηση συμπλήρωσης γραμμάτων σε λέξεις
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου, Β' Γυμνασίου, Γ' Γυμνασίου, Α' Λυκείου, Β' Λυκείου, Γ' Λυκείου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Προφορά
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Το λεξιλόγιο της άσκησης
Γενικοί στόχοι:
Φωνολογική ενημερότητα : δ / ντ, β /μπ, γ / γκ /γγ
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Φωνολογική ενημερότητα : δ / ντ, β /μπ, γ / γκ /γγ
Λεξιλογικοί Στόχοι:
...
Λειτουργικοί Στόχοι:
...
Δημιουργήθηκε στις 07/06/2012 00:52 από τον Βιβή Ανθοπούλου (Συνεργάτις Δράσης 1)