"Ρώτα με, να σου απαντώ!"

Άσκηση Συμπλήρωσης Κενών
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1, Β2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου, Β' Γυμνασίου, Γ' Γυμνασίου, Α' Λυκείου, Β' Λυκείου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
αντωνυμίες (σημασία, κλίση, χρήση), κλίση των ρημάτων, κλίση των ουσιαστικών, λεξιλόγιο επιπέδου Α2-Β1
Λέξεις Κλειδιά:
Καθημερινή επικοινωνία, Ρούχα και χρώματα
Γενικοί στόχοι:

-       οι ασθενείς τύποι προσωπικών αντωνυμιών σε θέση άμεσου και έμμεσου αντικειμένου

-       τα μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα 

-      η σύνταξη ρημάτων με ψυχολογικό υποκείμενο ( π.χ. μου αρέσει, μου πάει)      
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :

-       οι ασθενείς τύποι προσωπικών αντωνυμιών σε θέση άμεσου και έμμεσου αντικειμένου

-       τα μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα 

-      η σύνταξη ρημάτων με ψυχολογικό υποκείμενο ( π.χ. μου αρέσει, μου πάει)        

Λεξιλογικοί Στόχοι:

-   λεξιλόγιο καθημερινότητας

- λεξιλόγιο σχετικά με την ενδυμασία

Λειτουργικοί Στόχοι:

-      Διάλογος μεταξύ φίλων

Άλλοι Στόχοι

Δημιουργήθηκε στις 16/05/2012 17:16 από τον Βιβή Ανθοπούλου (Συνεργάτις Δράσης 1)