"Μάθε μου, να σου το πω, να σας δείξουμε κι οι δυο!"

Άσκηση συμπλήρωσης κενών.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου, Β' Γυμνασίου, Γ' Γυμνασίου, Α' Λυκείου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
αντωνυμίες (σημασία, κλίση, χρήση), κλίση των ρημάτων, κλίση των ουσιαστικών, λεξιλόγιο επιπέδου Α2-Β1
Λέξεις Κλειδιά:
Καθημερινή επικοινωνία
Γενικοί στόχοι:

-       οι ασθενείς τύποι προσωπικών αντωνυμιών σε θέση άμεσου και έμμεσου αντικειμένου

-       τα μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα 

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :

-       οι ασθενείς τύποι προσωπικών αντωνυμιών σε θέση άμεσου και έμμεσου αντικειμένου

-       τα μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα 

Λεξιλογικοί Στόχοι:

-       λεξιλόγιο καθημερινότητας

Λειτουργικοί Στόχοι:

-      διάλογοι καθημερινότητας

Άλλοι Στόχοι


Δημιουργήθηκε στις 16/05/2012 15:35 από τον Βιβή Ανθοπούλου (Συνεργάτις Δράσης 1)