Μία λέξη ανά κενό, ακουστική και λεξιλογική κατανόηση.

Φύλλο μιας εργασίας συμπλήρωσης κενών με μία και μόνο (μικρή) λέξη, μία δηλαδή μη λεξική μονάδα (άρθρο, πρόθεση, εμπρόθετο άρθρο, αντωνυμία, μόριο).
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Κατανόηση των βασικών μορφοσυντακτικών φαινομένων επιπέδου Α2.
Γενικοί στόχοι:
Επίγνωση του ρόλου και της σημασίας των μη λεξικών μονάδων (άρθρα, προθέσεις, αντωνυμίες) στη συνοχή ενός απλού κειμένου.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Επίγνωση του ρόλου και της σημασίας των μη λεξικών μονάδων (άρθρα, προθέσεις, αντωνυμίες) στη συνοχή ενός απλού κειμένου.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Κατανόηση του λεξιλογίου της άσκησης που συμβάλλει στην ανεύρεση της ζητούμενης μη λεξικής μονάδας.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Επίγνωση του ρόλου και της σημασίας των μη λεξικών μονάδων (άρθρα, προθέσεις, αντωνυμίες) στη συνοχή ενός απλού κειμένου.
Δημιουργήθηκε στις 19/10/2014 18:25 από τον Γιάννης Φραγκιαδάκης (11ο Γυμνάσιο Νίκαιας)