Βρίσκω την ερώτηση

Φύλλο εργασίας με 15 ζητούμενες ερωτηματικές δομές, με βάση τις δοσμένες απαντήσεις.
Με την άσκηση αυτή μπορούμε να κάνουμε έλεγχο επί της επίγνωσης συγκεκριμένων μορφοσυντακτικών δομών (π.χ. των πτώσεων, των τοπικών και χρονικών προσδιορισμών κλπ) καθώς και επικοινωνιακών περιστάσεων.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Βασικές επικοινωνιακές και μορφοσυντακτικές δομές της Ελληνικής.
Γενικοί στόχοι:
Εξάσκηση στην κατανόηση και χρήση ερωτηματικών δομών με βάση τις δοσμένες απαντήσεις.
Με την άσκηση αυτή μπορούμε να κάνουμε έλεγχο επί της επίγνωσης συγκεκριμένων δομών (π.χ. των πτώσεων, των τοπικών και χρονικών προσδιορισμών κλπ).
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Εύρεση των ορθών ερωτηματικών δομών για επίγνωση συγκεκριμένων δομών (π.χ. των πτώσεων, των τοπικών και χρονικών προσδιορισμών κλπ).
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Γνώση του πολύ βασικού λεξιλογίου.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Εξάσκηση στην κατανόηση και χρήση ερωτηματικών δομών με βάση τις δοσμένες απαντήσεις.
Με την άσκηση αυτή μπορούμε να κάνουμε έλεγχο επί της επίγνωσης συγκεκριμένων δομών και επικοινωνιακών περιστάσεων.
Δημιουργήθηκε στις 18/10/2014 13:57 από τον Γιάννης Φραγκιαδάκης (36ο δημοτικό σχολείο Αθηνών)