Κατανόηση αφηγηματικού παραμυθιού

Δραστηριότητα με στόχο την κατανόηση ενός αρκετά απαιτητικού παραμυθιού, με αναδιήγηση, ερωτήσεις κλειστού τύπου, συμπλήρωση κεών από την αφήγηση και επιπλέον με παραγωγή γραπτού λόγου-παραμυθιού.
Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 10-12
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Υπολογιστής για την προβολή του βίντεο (στην πραγματικότητα, εικονοποιημένη αφήγηση) από την ιστοσελίδα https://www.youtube.com/watch?v=H9XRf2hSrtU.

Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Χρήση σταθερού ή κινητού υπολογιστή.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Σχετική επάρκεια στην ακουστική κατανόηση παραμυθιών και στην προφορική αναδιήγησή τους.
Λέξεις Κλειδιά:
Άνθρωποι: περιγραφές/χαρακτήρες
Γενικοί στόχοι:
Κατανόηση ενός αρκετά απαιτητικού παραμυθιού, με αναδιήγηση, ερωτήσεις κλειστού τύπου, συμπλήρωση κενών από την αφήγηση και επιπλέον παραγωγή γραπτού λόγου-παραμυθιού.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Κατανόηση ενός αρκετά απαιτητικού παραμυθιού, ερωτήσεις κλειστού τύπου, αναδιήγηση  και επιπλέον παραγωγή γραπτού λόγου-παραμυθιού.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Κατανόηση λέξεων και στερεότυπων ενός αρκετά απαιτητικού παραμυθιού.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Εξοικείωση με την κατανόηση ενός αρκετά απαιτητικού παραμυθιού και με την προσεκτική ακρόαση.
Δημιουργήθηκε στις 18/10/2014 11:29 από τον Γιάννης Φραγκιαδάκης (36ο δημοτικό σχολείο Αθηνών)