Ονοματική συμφωνία και αντώνυμα επιθέτων.

Φύλλο εργασίας με 2 ασκήσεις για την εξάσκηση στην ονοματική συμφωνία (εντός σύντομου κειμένου) και στη σημασία βασικών επιθέτων (εύρεση αντωνύμων).
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Μορφολογία και σημασία των βασικών επιθέτων της Ελληνικής.
Γενικοί στόχοι:
Εξάσκηση στην ονοματική συμφωνία (εντός σύντομου κειμένου) και στη σημασία βασικών επιθέτων (εύρεση αντωνύμων).
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Εξάσκηση στην ονοματική συμφωνία (εντός σύντομου κειμένου) και στη σημασία βασικών επιθέτων (εύρεση αντωνύμων).
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Κατανόηση της σημασίας βασικών επιθέτων με εύρεση αντωνύμων.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Εξάσκηση στην ονοματική συμφωνία (εντός σύντομου κειμένου) και στη σημασία βασικών επιθέτων (εύρεση αντωνύμων).
Δημιουργήθηκε στις 17/10/2014 17:08 από τον Γιάννης Φραγκιαδάκης (11ο Γυμνάσιο Νίκαιας)