Γένος επιθέτων και ονοματική συμφωνία

Φύλλο εργασίας με 2 ασκήσεις για την εμπέδωση της μορφολογίας των επιθέτων (αρσενικο / θηλυκό γένος) και εξάσκηση στην ονοματική συμφωνία.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Διδασκαλία των βασικών κατηγοριών των επιθέτων και της μορφολογίας τους.
Γενικοί στόχοι:
Εμπέδωση της μορφολογίας των επιθέτων και εξάσκηση στην ονοματική συμφωνία.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Εμπέδωση της μορφολογίας των επιθέτων και εξάσκηση στην ονοματική συμφωνία.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Κατανόηση ή υπενθύμιση της σημασίας των επιθέτων που χρησιμοποιούνται στο φύλλο εργασίας.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Εμπέδωση της μορφολογίας των επιθέτων και εξάσκηση στην ονοματική συμφωνία.
Δημιουργήθηκε στις 17/10/2014 16:49 από τον Γιάννης Φραγκιαδάκης (11ο Γυμνάσιο Νίκαιας)