Άσκηση πολλαπλής επιλογής

Επαναληπτική άσκηση πολλαπλής επιλογής για εξάσκηση στην κατανόηση των κύριων ονοματικών και ρηματικών μορφοσυντακτικών φαινομένων επιπέδου Β1.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Κατανόηση των βασικών μορφοσυντακτικών φαινομένων επιπέδου γλωσσομάθειας Β1.
Γενικοί στόχοι:
Εξάσκηση στην κατανόηση των κύριων ονοματικών και ρηματικών μορφοσυντακτικών φαινομένων που πρέπει να έχουν διδαχτεί ως το επίπεδο Β1.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Εξάσκηση στην κατανόηση των κύριων ονοματικών και ρηματικών μορφοσυντακτικών φαινομένων που πρέπει να έχουν διδαχτεί ως το επίπεδο Β1.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Κατανόηση του λεξιλογίου των ονοματικών και ρηματικών ζητουμένων της άσκησης (π.χ. γνώση του ονοματικού γένους).
Λειτουργικοί Στόχοι:
Εξάσκηση στην κατανόηση των κύριων ονοματικών και ρηματικών μορφοσυντακτικών φαινομένων που πρέπει να έχουν διδαχτεί ως το επίπεδο Β1.
Δημιουργήθηκε στις 17/10/2014 05:10 από τον Γιάννης Φραγκιαδάκης (11ο Γυμνάσιο Νίκαιας)