Διάκριση μέλλοντα και υποτακτικής (ΘΑ-ΝΑ)

Άσκηση κλειστού τύπου με συμπλήρωση κενών για κατανόηση της διάκρισης ανάμεσα στη χρήση του συνοπτικού μέλλοντα-ανεξάρτητου ρήματος και της συνοπτικής υποτακτικής-εξαρτημένου ρηματικού τύπου.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Διδασκαλία του συνοπτικού μέλλοντα και της συνοπτικής υποτακτικής.
Λέξεις Κλειδιά:
Οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, Καθημερινή ρουτίνα
Γενικοί στόχοι:
Κατανόηση της διάκρισης ανάμεσα στη χρήση του συνοπτικού μέλλοντα-ανεξάρτητου ρήματος και της συνοπτικής υποτακτικής-εξαρτημένου ρηματικού τύπου.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :
Κατανόηση της διάκρισης ανάμεσα στη χρήση του συνοπτικού μέλλοντα-ανεξάρτητου ρήματος και της συνοπτικής υποτακτικής-εξαρτημένου ρηματικού τύπου.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Κατανόηση της σημασίας των ρηματικών τύπων που χρησιμοποιούνται στην άσκηση.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Κατανόηση της διάκρισης ανάμεσα στη χρήση του συνοπτικού μέλλοντα-ανεξάρτητου ρήματος και της συνοπτικής υποτακτικής-εξαρτημένου ρηματικού τύπου.
Δημιουργήθηκε στις 14/10/2014 05:17 από τον Γιάννης Φραγκιαδάκης (36ο δημοτικό σχολείο Αθηνών)