Πληθυντικός αριθμός, πτώση και αριθμητικά

Προφορική άσκηση για την κατανόηση της μορφολογίας και της χρήσης του πληθυντικού αριθμού, με τη βοήθεια αριθμητικών και εικονιδίων.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Προφορά
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Κατά προτίμηση, έγχρωμη φωτοτυπία.
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Διδασκαλία πληθυντικού αριθμού απλών ουσιαστικών.
Γενικοί στόχοι:
Κατανόηση της μορφολογίας και της χρήσης του πληθυντικού αριθμού, με τη βοήθεια αριθμητικών.
Επιπλέον, με τη χρήση των δύο διαφορετικών ερωτήσεων (πόσα υπάρχουν; / πόσα βλέπω;) επιχειρείται και ταυτόχρονη διάκριση του λειτουργικού ρόλου των πτώσεων.
Τα παραπάνω πραγματοποιούνται, παράλληλα με τη γραπτή απεικόνιση των ενικών ουσιαστικών, με τη χρήση παιγνιωδών εικονιδίων προς λεξιλογική κατανόηση.
Η άσκηση μπορεί, σε δεύτερο χρόνο, να γίνει και γραπτή.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :
Κατανόηση της μορφολογίας και της χρήσης του πληθυντικού αριθμού, με τη βοήθεια αριθμητικών.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Χρήση παιγνιωδών εικονιδιών για λεξιλογική κατανόηση.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Με τη χρήση των δύο διαφορετικών ερωτήσεων (πόσα υπάρχουν; / πόσα βλέπω;) επιχειρείται και ταυτόχρονη διάκριση του λειτουργικού ρόλου των πτώσεων.
Δημιουργήθηκε στις 14/10/2014 05:08 από τον Γιάννης Φραγκιαδάκης (36ο δημοτικό σχολείο Αθηνών)