Ανάγνωση αρθμών

Άσκηση για την κατανόηση της προφοράς των αριθμών της Ελληνικής σε όλα τα περιβάλλοντα χρήσης και με βάση τις πραγματολογικές μορφολογικές παραμέτρους.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο, Προφορά
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Γνώση των αριθμών της Ελληνικής σε πολλά περιβάλλοντα χρήσης (π.χ. ώρες)
Γενικοί στόχοι:
Επίγνωση και κατανόηση της προφοράς των αριθμών της Ελληνικής σε όλα τα περιβάλλοντα χρήσης και με βάση τις πραγματολογικές και τις μορφολογικές παραμέτρους (π.χ. ώρα σε 24βαθμια κλίμακα, πτώσεις και γένη ως προς τους αριθμούς 3 και 4 κ.ά). 
Αυτό επιτυγχάνεται με την "αντικατάσταση" των γραπτών αριθμητικών συμβόλων με τις προφερόμενες λέξεις.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Επίγνωση και κατανόηση της προφοράς των αριθμών της Ελληνικής σε όλα τα περιβάλλοντα χρήσης και με βάση τις μορφολογικές παραμέτρους (π.χ. πτώσεις και γένη ως προς τους αριθμούς 3 και 4 κ.ά)
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Κατανόηση της προφοράς των αριθμών της Ελληνικής σε όλα τα περιβάλλοντα χρήσης.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Επίγνωση και κατανόηση της προφοράς των αριθμών της Ελληνικής σε όλα τα περιβάλλοντα χρήσης και με βάση τις πραγματολογικές και μορφολογικές παραμέτρους (π.χ. ώρα σε 24βαθμια κλίμακα, πτώσεις και γένη ως προς τους αριθμούς 3 και 4 κ.ά)
Δημιουργήθηκε στις 14/10/2014 04:24 από τον Γιάννης Φραγκιαδάκης (36ο δημοτικό σχολείο Αθηνών)