Διάκριση διαθέσεων στον μεσοπαθητικό ενεστώτα

Κατανόηση και επίγνωση της διάκρισης των τριών βασικών διαθέσεων (παθητική, αυτοπαθητική, αλληλοπαθητική) στα ρήματα Παθητικής Φωνής στον Ενεστώτα.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου, Β' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Γνώση της μορφολογίας-Φωνής και διδασκαλία της διάκρισης των σημασιών-Διαθέσεων των ρημάτων.
Γενικοί στόχοι:
Κατανόηση και επίγνωση της διάκρισης των τριών βασικών διαθέσεων (παθητική, αυτοπαθητική, αλληλοπαθητική) στα ρήματα Παθητικής Φωνής στον Ενεστώτα.
Επιπλέον, βοηθητικά δίνεται και η απλούστερη σημασία κάθε μίας από αυτές τις διαθέσεις.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Κατανόηση και επίγνωση της διάκρισης των τριών βασικών διαθέσεων (παθητική, αυτοπαθητική, αλληλοπαθητική) στα ρήματα Παθητικής Φωνής στον Ενεστώτα.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Κατανόηση της έννοιας των ρημάτων που χρησιμοποιούνται στην άσκηση.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Κατανόηση και επίγνωση της διάκρισης των τριών βασικών διαθέσεων (παθητική, αυτοπαθητική, αλληλοπαθητική) στα ρήματα Παθητικής Φωνής στον Ενεστώτα.
Δημιουργήθηκε στις 09/10/2014 15:41 από τον Γιάννης Φραγκιαδάκης (11ο Γυμνάσιο Νίκαιας)