Διάκριση Ενεργητικής και Παθητικής Φωνής

Κατανόηση και περαιτέρω εξάσκηση της διάκρισης στη μορφολογία των Φωνών της ΝΕ. 
Δευτερευόντως, κατανόηση και διάκριση των σημασιών-διαθέσεων.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Διδασκαλία ενεργητικής και παθητικής ρηματικής μορφολογίας στον Ενεστώτα για όλες τις ομάδες-συζυγίες.
Γενικοί στόχοι:
Κατανόηση και περαιτέρω εξάσκηση της διάκρισης στη μορφολογία των Φωνών της ΝΕ. 
Ακολουθώς, καθότι αξεδιάλυτη, κατανόηση και διάκριση των σημασιών-διαθέσεων.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Κατανόηση και περαιτέρω εξάσκηση της μορφολογίας του ρήματος στον ενεστώτα και στις δύο Φωνές.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Κατανόηση της σημασίας των ρημάτων των ασκήσεων.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Κατανόηση και περαιτέρω εξάσκηση της διάκρισης στη μορφολογία των Φωνών της ΝΕ. 
Ακολουθώς, καθότι αξεδιάλυτη, κατανόηση και διάκριση των σημασιών-διαθέσεων.
Δημιουργήθηκε στις 09/10/2014 15:01 από τον Γιάννης Φραγκιαδάκης (36ο δημοτικό σχολείο Αθηνών)