Εξάσκηση στη ρηματική μορφολογία στον Μεσοπαθητικό Ενεστώτα

Ποικιλία ασκήσεων συμπλήρωσης με σκοπό την εξάσκηση και εμπέδωση της ρηματικής μορφολογίας στον Μεσοπαθητικό Ενεστώτα.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου, Β' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Διδασκαλία μεσοπαθητικής μορφολογίας και των τεσσάρων κατηγοριών στον Ενεστώτα (-μαι, ιέμαι, -ούμαι, -άμαι).
Γενικοί στόχοι:
Εξάσκηση και εμπέδωση της μορφολογίας σε συνδυασμό με τη συμφωνία υποκειμένου-ρήματος.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Εξάσκηση και εμπέδωση της μορφολογίας σε συνδυασμό με τη συμφωνία υποκειμένου-ρήματος.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Κατανόηση της σημασίας των δυσκολότερων ρημάτων.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Εξάσκηση και εμπέδωση της μορφολογίας σε συνδυασμό με τη συμφωνία υποκειμένου-ρήματος.
Δημιουργήθηκε στις 09/10/2014 14:05 από τον Γιάννης Φραγκιαδάκης (11ο Γυμνάσιο Νίκαιας)