Κατανόηση κειμένου, προχωρημένου επιπέδου

Κατανόηση αρκετά σύνθετου κειμένου με θεματική την ηλεκτρονική αδελφοποίηση σχολείων.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β2, Γ1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Β' Γυμνασίου, Γ' Γυμνασίου, Α' Λυκείου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Επάρκεια στην κατανόηση κειμένου σύνθετων απαιτήσεων
Λέξεις Κλειδιά:
Σχολικό περιβάλλον/Εκπαίδευση, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
Γενικοί στόχοι:
Εμπέδωση της θεματικής και στρατηγικές κατανόησης και επεξεργασίας ενός σχετικά απαιτητικού κειμένου
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Κατανόηση κειμένου αρκετά σύνθετου με χρήση στρατηγικών πύκνωσης και αναδιήγησης (π.χ. τίτλος, βασικά σημεία).
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Εξοικείωση με τη θεματική της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων και διαδικασίες εύρεσης και σύνδεσης συνωνύμων.

 

Λειτουργικοί Στόχοι:
Κατανόηση κειμένου αρκετά σύνθετου και εξοικείωση με τη θεματική της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων
Δημιουργήθηκε στις 09/10/2014 05:35 από τον Γιάννης Φραγκιαδάκης (36ο δημοτικό σχολείο Αθηνών)