Καλές και κακές πρακτικές στο μάθημα της Γλώσσας (Α' Γυμνασίου, 5η ενότητα)

Ενδεικτική καταγραφή καλών και κακών πρακτικών σε ό,τι αφορά μια ενότητα από το βιβλίο της Γλώσσας της Α' Γυμνασίου, με χρήση και υποστηρικτικού-βοηθητικού υλικού.
Είδος Yλικού: Δραστηριότητα
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 3-4 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1, Β2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Α' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Η παρούσα δραστηριότητα πραγματοποιείται και με βοηθητική-συμπληρωματική χρήση της αντίστοιχης ενότητας από το υλικό του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανόπαιδων

http://www.museduc.gr/docs/Glossa/gymnasio/A/5_A_gymnasiou.pdf
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Μερική εξοικείωση με κείμενα ειδικού λεξιλογίου
Λέξεις Κλειδιά:
Ελεύθερος χρόνος/Ψυχαγωγία
Γενικοί στόχοι:
Ανάδειξη καλών και κακών πρακτικών από τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες το μάθημα της Γλώσσας με σκοπό την εξοικείωση με τη θεματική της παρούσας ενότητας (θέατρο-κινηματογράφος) και με την αφήγηση.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :
Κατανόηση της έννοιας και της χρήσης του ρήματος (ρόλος, μορφές, συνδετικά και παράγωγα).
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Βασικό λεξιλόγιο για το θέατρο και τον κινηματογράφο.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Εξοικείωση με πολιτισμικά δεδομένα τα οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν έχουν συναντήσει συχνά στο περιβάλλον τους. Επιπλέον επαφή με την τεχνική της προφορικής και γραπτής αφήγησης
Προγραμματισμός για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται στην Τ.Υ.

Δημιουργήθηκε στις 08/10/2014 07:16 από τον Γιάννης Φραγκιαδάκης (36ο δημοτικό σχολείο Αθηνών)