Αξίζει να το δεις!

Πρόκειται για μια δραστηριότητα κλειστού τύπου (συμπλήρωσης κενών) που οργανώνεται στο πλαίσιο της θεματικής:  ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα, πολιτισμός και παρουσιάζει συνάφεια με την 1η ενότητα του σχολικού εγχειριδίου Νεοελληνικής Γλώσσας της Β΄ Γυμνασίου. Στόχος είναι ο μεταγλωσσικός έλεγχος του προς διδασκαλία αντικειμένου (=κλίση επιθέτου & γραμματική συμφωνία).

Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β2, Γ1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Β' Γυμνασίου, Γ' Γυμνασίου, Α' Λυκείου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Γεωγραφία
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Φωτοτυπίες, εικόνες
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Επίθετα σε -ος/-η/-ο & -ος/-α, -ιά/-ο, -ης/-ης/-ες, -ης/-α/-ικο
Λέξεις Κλειδιά:
Ο τόπος όπου ζω/Η πόλη/Το χωριό, Ταξίδια
Γενικοί στόχοι:

·           Να κατανοήσουν την έννοια της γραμματικής συμφωνίας ως χαρακτηριστικού φαινομένου της Ελληνικής που συνδέεται άμεσα με την κατηγορία του επιθέτου.

·           Να κατανοήσουν το ρόλο του επιθέτου ως προσδιοριστικού στοιχείου που συμπληρώνει τη σημασία του ουσιαστικού τόσο εντός όσο και εκτός από τα όρια ελέγχου της Ονοματικής Φράσης. 

·           Να αντιληφθούν τον επικοινωνιακή χρήση του επιθέτου ως βασικού εργαλείου περιγραφής τόπων, προσώπων, πραγμάτων, καταστάσεων.

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :

1. Δομές όπου η γραμματική συμφωνία συνοδεύεται από μορφολογική σύμπτωση (έξυπνος άνθρωπος).

2. Δομές όπου η γραμματική συμφωνία δεν συνοδεύεται από μορφολογική ταυτότητα: περίεργη οικογένεια).
3. Γραμματική Συμφωνία: Υποκείμενο-Κατηγορούμενο/ Αντικείμενο-Κατηγορούμενο.

Λεξιλογικοί Στόχοι:

·           Θεματικό λεξιλόγιο σχετικό με ταξίδια (προορισμοί, μεταφορικά μέσα, διαμονή, αξιοθέατα, δραστηριότητες) & περιγραφή τόπων, ανθρώπων και ανθρώπινων συμπεριφορών.

 

Λειτουργικοί Στόχοι:

Να περιγράφουν τόπους, ανθρώπους και ανθρώπινες συμπεριφορές, πράγματα και καταστάσεις μέσα σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.

Να συνδέουν τη μορφή (κλίση επιθέτου) με τη σημασία (γραμματική συμφωνία).

 

Δημιουργήθηκε στις 07/07/2014 02:09 από τον Κώστας Κακαρίκος, Έφη Κοντοκώστα (Δειγματική διδασκαλία Σάπες)