Το μουσείο των εποχών_Εστίαση στον Τύπο

Πρόκειται για μια δραστηριότητα που οργανώνεται στο πλαίσιο του διδακτικού μοντέλου "Εστίαση στον Τύπο" (ΕΤ). Οι δραστηριότητες ΕΤ επιδιώκουν την εξοικείωση με συγκεκριμένους τύπους-στόχους, αλλά όχι τη συστηματική παραγωγή τους. Στην προκειμένη περίπτωση, στο κείμενο της περιγραφής οι καταλήξεις των επιθέτων και των ουσιαστικών παρουσιάζονται με κόκκινο χρώμα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η εστίαση της προσοχής των μαθητών στις συγκεκριμένες καταλήξεις. Η δραστηριότητα συνοδεύεται από εικόνες στις οποίες είναι κυκλωμένα συγκεκριμένα αντικείμενα αναφοράς. Με ερωτήσεις του τύπου "Τι...βλέπεις; 'η τι...είναι;" επιτυγχάνεται ο σχηματισμός δομών συμφωνίας επιθέτου-ουσιαστικού, σε ονομαστική και αιτιατική.

Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Εικόνες
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

Επίθετα σε -ος/-η/-ο & -ος/-α/-ο (Ονομαστική & Αιτιατική, Ενικού & Πληθυντικού)

Λέξεις Κλειδιά:
Ο καιρός/το κλίμα
Γενικοί στόχοι:

1. Nα κατανοήσουν το ρόλο του επιθέτου τόσο ως επικοινωνιακού εργαλείου περιγραφής όσο και ως στοιχείου που συμπληρώνει το ουσιαστικό.

2. Να κατανοήσουν τη συμφωνία ως φαινόμενο που συνδέεται με το επίθετο.

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :

1. Δομές όπου η γραμματική συμφωνία συνοδεύεται από μορφολογική σύμπτωση (έξυπνος άνθρωπος, καλούς βαθμούς).

2. Ποικιλομορφία σχηματισμού του θηλυκού σε -α/-η.

3. Δομές όπου η γραμματική συμφωνία δεν συνοδεύεται από μορφολογική ταυτότητα: περίεργη οικογένεια.

Λεξιλογικοί Στόχοι:
Θεματικό λεξιλόγιο σχετικό με τις εποχές.
Λειτουργικοί Στόχοι:

Εξοικείωση με συγκεκριμένους τύπους-στόχους.
Διασύνδεση μορφής-σημασίας.
Διαμόρφωση επικοινωνιακού πλαισίου αναγνωρίζοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να διατυπώσουν τη γνώμη τους.

 

 

 

Δημιουργήθηκε στις 07/07/2014 01:10 από τον Κώστας Κακαρίκος, Έφη Κοντοκώστα (3ο Δ/Σ Πειραιά, 4ο - 7ο Δ/Σ Κορυδαλλού)