Δικτόγλωσσο_ Η αγαπημένη μου εποχή

Δικτόγλωσσο: στη συγκεκριμένη δοκιμασία ζητείται από τους μαθητές να ακούσουν δύο φορές ένα κείμενο (περίπου 70-80 λέξεων), το οποίο διαβάζεται με φυσικό ρυθμό χωρίς παύσεις μεταξύ των λέξεων και με παύσεις των πέντε δευτερολέπτων ανάμεσα στις προτάσεις. Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να γράψουν ό,τι άκουσαν. Καθώς ακούνε το κείμενο, οι μαθητές βλέπουν στον πίνακα εικόνες που θα τους βοηθήσουν να το αναπαραγάγουν. Οι εικόνες αυτές προβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας. Κάθε κείμενο περιέχει δώδεκα τύπους υπό εστίαση (δηλ. από δύο περιπτώσεις συμφωνίας ουσιαστικού και επιθέτου για κάθε γένος στον ενικό και πληθυντικό).  Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους περίπου 15 λεπτά για να ανασυνθέσουν το κείμενο που άκουσαν.

 

Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Εικόνες
Οργάνωση Τάξης:
Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Επίθετα σε -ος/-η/-ο & -ος/-α/-ο (Ονομαστική & Αιτιατική, Ενικού & Πληθυντικού)
Λέξεις Κλειδιά:
Ο καιρός/το κλίμα
Γενικοί στόχοι:

1. Nα κατανοήσουν το ρόλο του επιθέτου τόσο ως επικοινωνιακού εργαλείου περιγραφής όσο και ως στοιχείου που συμπληρώνει το ουσιαστικό.

2. Να κατανοήσουν τη συμφωνία ως φαινόμενο που συνδέεται με το επίθετο.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :

1. Δομές όπου η γραμματική συμφωνία συνοδεύεται από μορφολογική σύμπτωση (έξυπνος άνθρωπος, καλούς βαθμούς).

2. Δομές όπου η γραμματική συμφωνία δεν συνοδεύεται από μορφολογική ταυτότητα: δυνατό χαλάζι.

Λεξιλογικοί Στόχοι:
Σχετικό θεματικό λεξιλόγιο για τις εποχές και τον καιρό.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Εστίαση και διαπραγμάτευση του τύπου σε συνδυασμό με τη σημασία του, μέσω της διαδικασίας ανασύνθεσης ενός κειμένου.
Δημιουργήθηκε στις 23/02/2014 00:25 από τον Έφη Κοντοκώστα, Κωνσταντίνος Κακαρίκος (4ο & 7ο Σχολείο Κορυδαλλού)