Αντιστοίχιση βουλγάρικου- ελληνικού λεξιλογίου (Φρούτα και λαχανικά)

Στόχος είναι η ικανότητα μετάφρασης και σύνδεσης των βουλγαρικών λέξεων με των αντίστοιχων ελληνικών, καθώς και η σύνδεση των λέξεων με τις αντίστοιχες εικόνες. Επίσης, δευτερεύων στόχος, είναι η ικανότητα ταξινόμησης των φρούτων και των λαχανικών ανάλογα με το χρώμα.
Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Ανάγνωση
Αναφορές στη Μητρική Γλώσσα:
Βουλγαρική
Λέξεις Κλειδιά:
Διατροφή
Γενικοί στόχοι:
1)Ικανότητα μετάφρασης από τα βουλγαρικά στα ελληνικά
2)Διάκριση χρωμάτων
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Λογικές Γνωσιακές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Ικανότητα μετάφρασης
Δομικοί Στόχοι :
Ικανότητα μετάφρασης και ταξινόμησης λέξεων ανάλογα με το χρώμα
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Λεξιλόγιο φρούτων και λαχανικών, από τα βουλγάρικα στα ελληνικά
Λειτουργικοί Στόχοι:
Ικανότητα μετάφρασης και ταξινόμησης
Δημιουργήθηκε στις 17/02/2014 17:59 από τον Βασιλική Αποστολούδα (Τ.Υ.)