Δραστηριότητα για τον τονισμό

Η δραστηριότητα εστιάζει στον τονισμό. Δίνονται στους μαθητές οι στίχοι ενός ποιήματος, από το οποίο απουσιάζουν τα διακριτικά σημάδια του τόνου και τους ζητείται να τονίσουν τις λέξεις. Παράλληλα, ακούν και τη μελοποιημένη εκδοχή του ποιήματος, ώστε να τους βοηθήσει στον τονισμό. Στη συνέχεια ζητείται να διακρίνουν σε ποια συλλαβή τονίζονται κάποιες λέξεις, ενώ ακολουθεί άσκηση ΄'βρες το λάθος'', στόχος της οποίας είναι να εξαγάγουν μόνοι τους τον περιορισμό της τρισυλλαβίας.  
Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9, 10-12
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Επικοινωνιακή Περίσταση:
Τραγούδι
Γλωσσική Διδασκαλία:
Προφορά
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Υπολογιστής/cd player
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Ανάγνωση, λεξιλόγιο επιπέδου Α1
Γενικοί στόχοι:
Εξάσκηση στον τονισμό των λέξεων
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Τονισμός των λέξεων
Λεξιλογικοί Στόχοι:
.....
Λειτουργικοί Στόχοι:
Σύνδεση προφορικού και γραπτού λόγου μέσω του τραγουδιού, με σκοπό τον κατάλληλο τονισμό των λέξεων
Δημιουργήθηκε στις 17/02/2014 12:13 από τον Βασιλική Αποστολούδα (Τ.Υ.)