Προφορική αναδιήγηση ταινιούλας κινουμένων σχεδίων

Το αφηγηματικό σενάριο που αποσκοπούμε να επεξεργαστούν οι μαθήτριες και οι μαθητές είναι ένα κινηματογραφημένο κινούμενο σχέδιο που βρίσκεται στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.youtube.com/watch?v=ZlT8S4dflig

Tιτλοφορείται: Μαρίζα, ο πεισματάρης γάιδαρος  και έχει διάρκεια 4 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. Τo παρόν σχέδιο μαθήματος σχετίζεται με τη διαδικασία της προφορικής αναδιήγησης.

Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Δυνατότητα προφορικής αφήγησης σε γραμμική χρονική βαθμίδα
Λέξεις Κλειδιά:
Ο τόπος όπου ζω/Η πόλη/Το χωριό, Μέσα μεταφοράς, Ζώα
Γενικοί στόχοι:
To παρόν σχέδιο μαθήματος σχετίζεται με τη διαδικασία της προφορικής αναδιήγησης
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Παραγωγή προφορικού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Συνεκτική προφορική αναδιήγηση με χρονική ακολουθία. είτε με τη χρήση παρελθοντικών χρόνων είτε με τη χρήση ιστορικού ενεστώτα
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Λεξιλόγιο για τα ζώα και τα χαρακτηριστικά τους
Λειτουργικοί Στόχοι:
Συνεκτική προφορική αναδιήγηση με χρονική ακολουθία
Δημιουργήθηκε στις 17/02/2014 06:19 από τον Γιάννης Φραγκιαδάκης (36ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών)