Τελικές προτάσεις

φύλλο εργασίας με ασκήσεις 
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Ε' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
αίθουσα με υπολογιστή και προτζέκτορα 
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
εγχειρίδιο γραμματικής 
Οργάνωση Τάξης:
Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
τελικές προτάσεις 
Γενικοί στόχοι:
να ανταποκρίνονται σε ασκήσεις με τελικές προτάσεις 
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :
να ανταποκρίνονται σε συμπλήρωση τελικών προτάσεων 
Λεξιλογικοί Στόχοι:
να έχουν εξοικειωθεί με σχετικό λεξιλόγιο 
Λειτουργικοί Στόχοι:
να συμπληρώνουν προτάσεις για να δηλώσουν σκοπό 
Συμμέτοχοι:
- Σμαράγδα Ράμπου (Δημοτικό Σχολείο Αλμυρής Κορινθίας )

Δημιουργήθηκε στις 30/11/2013 17:20 από τον Τιτίκα-Κωνσταντίνα Τσιντώνη (Δημοτικό Σχολείο Αλμυρής Κορινθίας)